Etikettlantbruksliv
Läst 5492 ggr
zachs
2010-02-01, 19:24

Brukningskontrakt från 1859.

Detta kontrakt är från Kyrkefalla socken i Skaraborgs län.  

Brukningskontrakt. 

Som burkare på ¼ mantal Anderstorp antages Nils Hansson i Pålen Hjo på fem års tid, räknat från den 14 mars 1859 tills den 14 mars 1864, då det utan vidare uppsägning upphörer.

  • 1. Vid tillträdet mottages hus och hägnader i sådant skick de då befinnes och vid blivande avträde avlämnas de förr i bättre än sämre skick de mottogos.
  • 2. Skog till reparationer, samt till hägnaders vidmakt gällande även som vedbrand, får dels tagas, på Anderstorp skog och dels på Häggetorps och Spännefallas skogsskift, och efter min Åbergs anvisning och den alltid sparsamt anlitas.
  • 3. Alla utgifter, som till pastor, klockaren, kronotionde, fattigbidrag, skjutskyrke väg och brohållning eller allt dylikt som åtföljer hemmansdelen, är brukarens egen sak att utgöra, även som burka och bärga vid soldattorpet.
  • 4. Men all kostnad med rustning och hästvakansen betalning utgöres af ägaren, dertill den årliga ingående augumentet. Räntan får användas….
  • 5. För ovanstående ¼ mantal, utgöres vid Häggetorp och Bråtan de tvenne första åren fyra häredagar i hvarje vecka , året om samt 52 hjälpe dagar, de senare när de påfodras, på egen kost och de trenne sista åren fem hare dagar i hvarje wicka där jämte lika många hjälpedagar som förut är nämt, allt årligen och på egen kost.
  • 6. Brukaren åligger att sköta ängar och jorden mycket väl och till ägarens nöje, samt icke begagna wedbrand annorlunda än som nämt är, och dessutom alltid bevisa sin Husbonde eller den som är i hans ställe, aktning och tillgivenhet. Försummas något af det som i detta contrakt är omnämt, bliver följden den att utan tillgodonjutande af laga uppsägning hemmansdelen genast afträda.  

Häggetorp den 29 juli 1858

Anderstorp

C. Åberg

Härmed förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig det noggrant uppfulla.

Häggetorp den 29 juli 1860

Nils Hansson

Avskrift av en avskrift från den 17 april 1969. Ägare Stig Nilsson Lillebo.

AndersE
2010-02-01, 20:30
#1

Det är både roligt och lite skrämmande att läsa. Vilket misstroende som syns mellan raderna.

Och hur hårt kunde det tolkas? Det låter som om brukaren kunde bli av med sitt levebröd i ett nafs:

"…och dessutom alltid bevisa sin Husbonde eller den som är i hans ställe, aktning och tillgivenhet. Försummas något af det som i detta contrakt är omnämt, bliver följden den att utan tillgodonjutande af laga uppsägning hemmansdelen genast afträda."

Jag undrar hur "maktspelet" såg ut? Dvs vem var mest beroende av den andre? Var det svårt att hitta bra brukare för markägaren eller var det svårt att hitta en brukningsdel?

Upp till toppen