Etiketttestläsare
Läst 4193 ggr
AndersE
2010-03-18, 17:29

Bakgrundshistoria

I min senaste bok har jag försökt ge en kortfattade historisk bakgrund som inledning till de olika delarna. Tanken är att hjälpa läsarna förstå hur det var då. Urvalet har jag gjort så att jag försökt ta upp sådant som jag tror mina huvudpersoner själva diskuterat och påverkats av. Det betyder att det är mer svenskt än internationellt och mer skånskt än norrländskt.

Samtidigt är det ju personhistoria jag skriver så jag vill inte gräva ner mig för mycket i annat. Kortfattat alltså.

Ett exempel från boken:

1880-talet i Sverige
År 1881 infördes en lag om barnarbete i Sverige som innebar en åldersgräns på tolv år för barnarbete inom industri och hantverk. Året efter fastställdes skolåldern till 7-14 år med en skolplikt på sex år. Kvinnor, som tidigare haft myndighetsålder 25 år fick 1884 samma myndighetsålder som män, dvs. 21 år. Den första motionen om kvinnlig rösträtt avslogs av riksdagen samma år. Stockholm var världens telefontätaste stad med 5 000 abonnenter år 1885, men förbindelser utanför staden saknades ännu. I mitten av 1880-talet var tullfrågan en mycket viktig politisk fråga. Diskussionerna mellan anhängare av protektionism respektive frihandel var ivriga över hela landet och gjorde bl.a. att valdeltagandet ökade från 25 till 50 procent 1886. Olof tillhörde tullvännerna och gladdes säkert då man 1887 lyckades få majoritet i riksdagens andra kammare. Året efter infördes spannmålstullar i Sverige. Året 1887 var året då den svenska emigrationen kulminerade. Enbart detta år utvandrade mer än en procent av Sveriges befolkning. Övergångsperioden för det nya måttsystemet avslutades 1889 och innebar att meter-systemet blev det enda lagliga måttsystemet.

---

Vad tycker ni om det sättet att berätta? Uppgifterna hämtade jag från Wikipedia. Introduktionen ovan följs alltså av en del där min farfars mors 1880-tal berättas.

leja
2010-03-18, 17:39
#1

Jag tycker det är bra. Det ger en kontext och sätter lite färg på det man vill berätta. Bra att det inte är så långt, läsarna ska ju orka läsa igenom texten också.

Flört

Vad ska man ha som signatur tro?

AndersE
2010-03-18, 17:55
#2

#1 Precis. Ju längre fram i tiden man kommer desto mer hittar man och desto svårare blir det att sålla…

Andersdotter
2010-03-18, 18:26
#3

Bra Glad … ökar känslan för inlevelse

Upp till toppen