Etikettlantbruksliv
Läst 4317 ggr
Solveig
2009-06-20, 23:16

Hanaholm

Jag var på hembydsgården i Fagersta idag och köpte bland annat en liten skift om Meling, en liten bergsmansby. Där fanns några avskrivna handlingar som man fann när man rev ett hus och flyttade det till hembygdsgården. Ett brev fån regementsmusiker Jacob Melin var intressant i sin jämförelse mellan Skåne och Bergslagen.

-- "Jag måste först tala om hur Hanaskog ligger. Det är en större egendom ½ mil från Kristinstad i Skåne. Denna egendom tillhör en grefe Wachtmeister. Detta ställe ligger icke uti Skånes slätbygd utan i så kallade skogsbygder, så att här är, hvad man här på orten kallar stora skogar, men som i Bergslagen endast få namn af små skogsbackar. Det är mest ek och bok, men här är ofantligt stora lantbruk, men denna egendom räknas till de mindre.

AndersE
2009-06-20, 23:21
#1

#0 Jo, allting är relativt! Om det nu var Einstein som sa det…?

Jag bodde i lägenhet i Ängelholm när jag var fem-sex år och på gården fanns några träd. Det kallade vi barn "lilla skogen"!

Skrattande

Solveig
2009-06-20, 23:30
#2

forts. den föder 10 par hästar och 6 par oxar samt 70 stora kor. till gården hör 30 torpare samt 22 drängar med lön på stat. Höstsådden är 35 tunnor hvete samt 35 tunnor råg, vårsådden är naturligtvis i jemförelse däremot, jorden brukas i cirkulationsbruk, bär gräs i högst tre år. Här är äfen tegelbruk och kalkugn som blifvit byggda i år. All jord dreneras, d.v.s täckdikas med tegelrör, hvilket anses vara ofantligt stor fördel, ehuru det är dyrt, det kostar 50 RD tunnland, men dessa diken står minst 30 år. dikena är minst 1 qvarter djupa." -----

Brevet är skrivet 1872 och Jacob kommer från en välbärgad familj. Bergsmännen drev inte bara gruvor och hyttor utan var även bönder. Vad hans familj ska ha läst om den stora gården och funderat.

AndersE
2009-06-20, 23:36
#3

#2 Det har funnits nästan ofattbart stora gårdar i Skåne. På en sade man att "det fanns en tid då vi kunde resa till kungen på egen mark" - och det var nog inte så långt från sanningen…

sonjsbo
2009-06-21, 01:01
#4

Det var väl när kungen bodde i Danmark?

AndersE
2009-06-21, 01:06
#5

#4 Skrattande Ja, då också!

Upp till toppen