Etikettindividforskning
Läst 956 ggr
Mandra
2020-03-27, 06:07

Obduktionsprotokoll?

Hej!
Finns det någonstans där det går att hitta obduktionsprotokoll?
Jag vet att man kan få tillgång till dem som anhörig. Men vad gäller för icke-anhörig?
Tror väl inte det, men frågar för säkerhets skull. :)

Maria
2020-03-27, 07:57
#1

Journaler liksom obduktionsprotokoll, som ingår delvis, är ju sekretessbelagda uppgifter så jag har väldigt svårt att tro det.

/Maria

Mandra
2020-03-27, 10:57
#2

#1 Ja jag antar det. Var bara tvungen att fråga. Det är väl ingen skillnad om det handlar om ett väldigt känt dödsfall som talats mkt om i media.

Maria
2020-03-27, 11:10
#3

#2 Då är det snarare kanske mer noggrant med sekretessen för allmänheten har absolut inte med något sådan att göra på grund av nyfikenhet.

/Maria

Mandra
2020-03-27, 11:38
#4

#3 Inte enbart av ren nyfikenhet i detta fall. Utan det rör ett rättsfall.
Med denna sekretess så kan ju ingen se om en dom är korrekt eller inte. Om du förstår vad jag menar.

Maria
2020-03-27, 11:53
#5

#4 Har du några frågor, är skeptisk eller att du har ytterligare information så får du ju vända dig till polisen. Det är ju inte lekmäns sak att bedöma rättsfall.

/Maria

Mandra
2020-03-27, 15:35
#6

Är det någon annan som har en åsikt?

Mandra
2020-03-27, 16:07
#7

Personligen ser jag väl det så som att medborgarna bör kunna ha inblick i vad alla myndigheter gör. Inte svårare än så.

Mandra
2020-03-27, 16:38
#8

Men jag förstår ju också att det ska vara sekretess när det gäller personuppgifter. Men det försvårar ju om man t ex vill granska polisens och rättsväsendets arbete. För dom gör faktiskt inte alltid rätt.

Det är ett dilemma tycker jag.

Maria
2020-03-27, 16:52
#9

Då får man ju ha befogenheter och tillstånd.

/Maria

Mandra
2020-03-27, 19:04
#10

Ärligt talat så förstår jag nog inte skillnaden från alla andra personliga uppgifter man får fram genom kyrkböcker och andra typer av sökbara böcker.
Finns det ingen tidsgräns för obduktionsprotokoll, som det gör med andra uppgifter?

Någon som vet?

Maria
2020-03-27, 19:47
#11

I kyrkböcker så får du reda på basala uppgifter som om man är gift vilka barn man har osv. men inte så privata saker som i en journal med tillhörande obduktion. Det hade ju varit mycket märkligt om vem sim helst skulle få tillgång till dessa uppgifter. Om inte så för de anhörigas skull.

/Maria

Mandra
2020-03-28, 11:46
#12

#11 Vi kan ju granska ditt påstående lite. "Basala uppgifter" kan de här räknas tii, ivf inte så känsliga för anhöriga.

De allra vanligaste uppgifterna:
Fullständigt namn, ibland även tilltalsnamnet
Födelse och dödsdatum, när begravningen ägde rum och var
Födelse- och dödsort och församlingarna
Om personen varit gift och när hen i så fall gifte sig och var och i vilken församling
Om personen blev änka/änkling och om hen då gifte om sig + församling
Hur många barn personen hade och när de föddes och var inklusive församlingar (och också om de dog som små eller var dödfödda)
Var någon bor vid viss tidpunkt
Yrke/sysselsättning
(Bostadsadress + yrke talar om en hel del om samhällsklass och inkomst)

Vanliga uppgifter, men inte lika vanliga som överst:
Dopdatum, var dopet skedde inklusive församling, dopvittnen och förrättare
Dödsorsak
Gravsättning/begravning, när och var och förrättare
När och vart någon flyttar
Mantalsskrivningsort vid viss given tidpunkt
Vilka hen bor med
Värnplikt
Lysningsdatum inför giftermål
Om personen emigrerat, när och vart
Om någon var inskriven vid ett sjömanshus

Inte fullt så vanliga uppgifter, men inte heller väldigt känsliga:
Främmande trosbekännelse (var känsligt förr i tiden)
Främmande nationalitet
Den församling i Sverige som moder vid nedkomst utrikes tillhörde
Hindersprövning
Betalningar till kyrkan
Äktenskapshinder (var känsligt förr i tiden)
Om personen är gift borgerligt (var känsligt förr i tiden)
Nöddop

Mandra
2020-03-28, 11:47
#13

Men sen kommer vi in på lite mer känsliga.

Mer privata uppgifter som kan vara känsliga för anhöriga:
Om hon klarat husförhör och hur bra
Om en person är konfirmerad
Hur förståndig en person är
Om personen kan läsa eller inte
Om personen är dömd för någonting
Om en person varit gift fler än en gång
Om personen skilt sig
Skiljebrev
Utträde ur svenska kyrkan
Om det saknas betalning till kyrkan
Frikallad från värnpliktstjänstgöring

Mandra
2020-03-28, 11:51
#14

Sen kommer vi in på sådant som kan uppfatta som mycket känsliga av anhöriga.
Det går att göra denna lista minst tre ggr så lång - men jag orkar inte.

Uppgifter som kan uppfattas som kan vara väldigt känsliga för anhöriga:
”Frånvarande” från värnpliktstjänst
Nattvardshinder
Om personen blivit utestängs från nattvarden pga av något brott, t ex mot något av budorden
Hinderslöshetsbetyg
Om personen blivit varnad för oenighet i äktenskapet
Om någon blivit intagen på någon av fattigvårdens förrättningar
Om personen var fattighjon eller inhysehjon

Oäkta – användes om barn födda utom äktenskapet fram till 1950, fram till 1864 var det olagligt att få oäkta barn och föräldrarna kunde dömas i domstol och de blev även ”uthängda” och dömda i/av kyrkan (båda sakerna gällde bara kvinnan om det inte gick att få veta vem fadern var)
I vissa kyrkböcker kan man hitta särskilda förteckningar över oäkta barn.
Fader okänd – var förstås också oäkta
Moder okänd – betydde för det mesta att modern lämnat bebisen någonstans anonymt
Föräldrarlös
För faderlösa gäller också att det namn som står vid barnets dop, inte är faderns, utan en ställföreträdares.

Om personen led av något lyte
Någon sjukdom som: fallandesot, sinnessjukdom, idioti, var blind eller dövstum
Blivit intagen på sinnessjukhus

Uppgifter om en persons frejd (fräjd) dvs ”medborgerligt förtroende” , angavs t ex som gott, ärlig, artig, anständig eller oärlig, ganska god och omklagad.

Självmord (ibland t o m hur) – var väldigt känsligt förr – under flera 100 år var detta den största synd en människa kunde begå enligt kristendomen och självmördare kunde brännas på bål. Även enligt rättsväsendet var det också olagligt och kunde straffas med böter, samt att man beslagtog självmördarens egendom och ofta också dennes familjs och släktingars (vilket fick till följd att släktingarna fick hanka sig fram på fattigdomens rand resten av livet). Om inte personen brändes på bål blev den begravd på galgbacken. Framåt 1800-talet släpade man istället ut dem i skogen och begravde dem där.  Självmördare fick absolut inte bli begravda i vigd jord. Först 1864 avkriminaliserades självmord men en självmördare fick inte rätt att bli begravd i vigd jord förrän 1908.

Om personen suttit i fängelse, för vad och var

Som sagt - listan kan göras mkt längre. Är det här basala uppgifter tycker du?
Och vad tror du skulle stå i ett gammalt obduktionsprotokoll, som skulle vara mer intimt än det här?

Maria
2020-03-28, 12:13
#15

Du får gärna länka till uppgifterna. De låter som ålderdomliga.

/Maria

Mandra
2020-03-28, 14:09
#16

#15
Länka? Källa?
Du hittar de där uppgifterna i vilka kyrkböcker som helst + lite historiska kunskaper.
Gå och titta själv. Finns inget att länka till.

Mandra
2020-03-28, 14:24
#17

#10 Jag frågade: Finns det ingen tidsgräns för obduktionsprotokoll, som det gör med andra uppgifter?
#11 Du missade tydligen det där med tidsgräns, eftersom du svarar det du svarar här.

Kyrkböcker går ibland ända fram till 1950-talet. Så det är ju en tidsgräns i sig.
Anteckningar från husförhör finns till slutet av 1800-talet eftersom man slutade med dem då. Osv.

Maria
2020-03-28, 14:25
#18

#16 Vad jag menar är att de är ganska gamla texter/uppgifter och reglerna ser med största sannolikhet annorlunda ut idag.

/Maria

Mandra
2020-03-28, 14:38
#19

#18 Kan dom ju inte göra - då skulle det ju inte gå och söka på dessa uppgifter.

Så här kunde det se ut i kyrkböckerna ända fram 1940-talet, minst.
Knappast uråldrigt.

Maria
2020-03-28, 14:58
#20

Tror du verkligen inte reglerna har ändrats från 40-talet?

/Maria

Mandra
2020-03-29, 10:47
#21

#20 Nja, det finns ju en inbyggd sekretess i hela systemet. Det går ju inte att söka överhuvudtaget på personer födda senare än slutet av 40-talet. Inte ens födelseuppgifter - ingenting, zip, nada.
Jag kan t ex inte söka på min kusin född -51.
Jag kan söka efter bouppteckningar på de flesta av mina gamla släktingar. Min mormorsfar, som dog 1924, går jättebra att få fram. Medan min mormorsmor, som dog 1953, går inte att få fram. (Nu kan jag ju beställa den ändå eftersom jag är anhörig, men generellt kan jag inte få fram bouppteckningar från typ början av 50-talet, vet inte riktigt exakt när).

Om du menar att sekretessreglerna inte har ändrats - så är vad du egentligen frågar är om man fick söka i kyrkböcker förr och hur nya uppgifter man kunde söka på. Det har jag ingen aning om.

svenake
2020-04-03, 01:49
#22

Jag har för mej att bouppteckningar är offentlig handling 6 månader efter att dom lämnats in.

Kanske till och med omedelbart dom lämnats in.  Tidningar brukar vara snabba att skriva om  avlidna kändisars bouppteckningar  (och testamente)

Maria
2020-04-03, 06:21
#23

Fast det är ju stor skillnad på bouppteckning och obduktionsprotokoll.

/Maria

Gronstedt
2020-04-03, 09:18
#24

TS, har du provat att skriva till Rättsmedicinalverket och fråga vad som gäller? Jag kan tänka mig att det under vissa omständigheter går att få ut obduktionsuppgifter för forskningsändamål. Även populärvetenskapliga författare verkar ju hitta uppgifter som inte direkt finns på nätet, så det är väl inte omöjligt 🙂.

Mandra
2020-04-03, 14:42
#25

#22 Nej, inte nyare bouppteckningar

#24 Nej det har jag inte. Men enligt PUL tror jag att man kan få tillstånd, men det krävs att man ansöker om tillstånd, om frågan är av tillräckligt stort intresse för allmänheten.

Upp till toppen