Etikettlivsöden
Läst 12569 ggr
Cheyenne
2009-03-20, 11:03

Helena Lorensdotter

I fotografirullan för Malmö Länsfängelse finns år 1861 tre personer i samma familj intagna med nr. 101, 102 och 103. Samtliga dömda för "Försvarlöshet".

De är:

Helena Lorensdotter. Notering anger; "39 år gammal, aldrig confirmerad men framfödt 10 oäkta barn".

Per Gudmundsson Holm. Notering anger; "Gammal kringstrykare. Fästman till Helena Lorensdotter".

Elna Hallberg. Notering anger; "Moder till Helena Lorensdotter".

Det finns tre individuella foton av de tre. Därefter kommer ett gruppfoto på Helena L och fästmannen Per G Holm med två av deras barn. Bildtexten anger; "En kringstrykare famille bestående af Helena Lorensdotter, Per Gudmundsson Holm och deras barn".

Fotot berörde mig mycket och jag vill veta mer. Jag sökte lite på AF men kan inte finna att familjen omnämns under Resande släkter. Skulle man kunna tänka sig att de hör till de resande eller kan man direkt utesluta detta? De anges ju vara försvarslösa och Per G Holm verkar vid tllfället därmed inte ha haft något av de, för de resande, traditionella yrkena.

Bifogar fotot från rullan.

Cheyenne
2009-03-20, 11:06
#1

Här är fotot på rubricerade Helena Lorensdotter

Cheyenne
2009-03-20, 11:14
#2

I DDSS kan man sex år senare, dvs 1867,  finna en pojkes födsel i Skårby fs vilken får namnet Johan Lorentz. Modern uppges heta Helena Lorentzdotter, 47 år och fadern anges var Per Johansson, Bleckslagare från Skivarp.

Under noteringar står följande:

"Avisbref afsändt till Pastors Emb. i Skifvarp den 23/4 67. Enligt bilaga 36 a: Qwinspersonen Hellena Loransdotter som i wintras eller i wårs födde barn i Hunnestad är efter hennes uppgift mantalskrifwen i Malmö Tyska församling - hon har warit gift der med huscaren Petter Holm hwilken är död, men nu wandrar i sälskap med en som heter Per Johansson från Skifwarp - Pastorens namn i nämnde församling i Malmö skall wara Nils Norberg - Enligt bilaga 36 (c): till Vördiga Pastors Embetet i Skårby. Sedan jag efter anställda noggranna efterfrågningar icke kunnat inom Skifvarps Socken någorstädes finna den barnaföderska, om hvilken närlagda dopattest handlar, och säkert är att ingen Helena Lorentz dotter inom detta pastorat är kyrko eller mantalsskrifven: måste jag återsända härmed nämnda Attest. År 1865 har ock en sådan hitkommit, men blifvit återsänd till Pastors-Embetet i Hedeskoga, enligt mig tillställd skrifvelse ifrån Kgl. Statistiska Central-Byrån i Stockholm. Nöbbelöf den 8 Juni 1867 (sextiosju) Af Pastors Embetet Per Sivardsson Præb: Comminister. [Prästens parentes]"

Åldern stämmer ganska väl om hon var 39 år gammal 1861, det diffar på ett par år. Kan det vara samma Helena?

chrissan
2009-03-20, 11:20
#3

Jag satt just och tittade på henne och hennes släkt! Denna i 1890 stämmer inte riktigt i ålder men kan det vara hon?

Post 2272269

Lorensdotter, Helena
Inhyses

f. 1823 i Norrköping (Östergötlands län, Östergötland)

Ogift kvinna, ensam i familjen

Uglarp
Anderslöv (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Norrköping

chrissan
2009-03-20, 11:23
#4

Ja, det verkar vara rätt Helena, se detta i Norrköpings spinnhus. Inte bästa utgångspunkt att vara född i fängelset

Ellna Hallberg

Inrättning: Norrköpings Spinnhus
Personuppgifter: Född 1798 i Christianstads Län Gummelösa Sochn, Gården Fjerle. Signalement: Hår: Morkbrunt, Ögon: Ljusblå med Ljusa bryn, Ansigte: Trinnlagt och magert, Till Wäxten: Lång. Ålder: 25 år.
Fånge nr: 2153
Nr, transport fånge:

Brott, straff m.m.

Domstol: Efter Konungens Befallningshafwandes i Christianstad Utslag.
Tidigare brott: För Lösdrifwerie.
Orsak till ej verkställt straff:
Utdömt straff: Till 3:ne månaders Arbetstid.
Datum, utdömt straff: 1823-04-02

Händelse inom häktet/fängelset

Frisläppt

Frisläppt: Efter Spinhus Directionens anmälan den 6 och den 7 därå följande Konungens Befallningshafvandes i Linköping tillåtelse på fångskjuts till hemorten afsänd jämte ofvanantecknade af henne härstädes födda flickebarn.
Datum: 1824-10-14
Antal underhållsdagar: 538
Anmärkning: 1823 Julii d. 3 klockan 10 på förmiddagen förlöst med ett flickebarn som dagen därpå eller den 4 Julii undfeck dop och Christendom samt namnet: Helena. Wittnen till döpelsen: Waktbet: Lf. Berggren och dess hustru samt Cont: Skrifvaren T. G. Hagberg.
Källa: Landsarkivet i Vadstena DIIIa1:3

chrissan
2009-03-20, 11:23
#5

Det här är väl något att skriva om, Cheyenne!

Cheyenne
2009-03-20, 11:25
#6

Hennes ålder skiftar och även övriga uppgifter om henne.

Helena anges ju år 1861 ha fött 10 barn u.ä. 1867 verkar hon ju ha fått en son till. Troligen även ett barn, Elias år 1865. Från DDSS:

Hedeskoga fs

Elias, född 1865-01-14, Inpm äktenskapet

Fader Per Johansson
Titel Lumpsamlare
Ort Skifvarp

Moder: Helena Lorensdotter

chrissan
2009-03-20, 11:29
#7

Johan Lorens överlever:

Post 2178435

Persson, Johan Lorens
Bleckslagare

f. 1867 i Skårby (Malmöhus län, Skåne)

Ogift man, ensam i familjen

Kirsebergsvången
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Skårby

Cheyenne
2009-03-20, 11:33
#8

Ja, jag blir berörd. Hur orkade hon? Minst 12 barn och aldrig en fast punkt i livet.

Om hon var född 1823 så stämmer det med när hon fick sitt (troligen) första barn 1844 då hon anges vara 21 år.

Född i 1844-09-05 i Södra Sallerups fs; Johan Fredrik, Trolovningsbarn.

Fader: Petter Holm (ovantående Per G Holm??)
Titel Rekryt anvärfvade

Moder: Helena Lorentzdotter, ålder 21 år

Under noteringar anges; Barnet föddes å hemmanet N. 3 & 4 Östra Kattarp Fadern är rekryt vid Kungl. Svea Lifgarde i Stockholm

chrissan
2009-03-20, 11:38
#9

Det är ju sällsynt att få ett exakt födelsedatum och ort på de som levde så här så detta kan bli en bra historia!

chrissan
2009-03-20, 11:43
#10

1880 var hon husägarinna! Ugglaps by.

Helena Lorensdotter, f. 1823 i Norrköping Östergötlands län, Husägarinna      Johan Lorens, f. 1867 i Skårby Malmöhus län

Cheyenne
2009-03-20, 11:44
#11

När Johan Lorens föds 1867 uppges det ju att hon har varit gift med en Husar Petter Holm. Gift var hon med all sannolikhet aldrig men ovanstående födelsenotis från 1844 indikerar ju att hon ialla fall var ganska sanningsenlig avseende hans yrke; "Rektryt vid Kungl. Svea Lifgarde i Stockholm".

Det är ju lätt att ta reda på om han Per G Holm verkligen var det eller om det var ett påhittat yrke sedan 1844 fram till den sista noteringen 1867. Han dömdes ju trots allt 1861; Försvarslös.

Att alla ovanstående uppgifter hänger ihop är ju också min egen hypotes, nu gäller det ju att få bekräftat att de rör sig om samma personer.

chrissan
2009-03-20, 11:52
#12

Helena lever 1900:

Post 1020433

Lorensdotter, Helena
Inhyseshjon

f. 1823 i Norrköping (Östergötlands län, Östergötland)

Ogift kvinna, ensam i familjen

Ugglarp N:o 1
Anderslöv (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Norrköping Östergötlands län

Cheyenne
2009-03-20, 11:52
#13

Ännu en son: Olof, född i min gamla hemförsamling Hyby den 24/4 1847.

Fader: Per Holm
Titel: kringstr.
Ort: Skattskrifn. orten okänd

Moder: Helena Lorentz
Titel: kringstry.

Cheyenne
2009-03-20, 11:54
#14

Så från 1880-1900 finns hon i Ugglarps by. Skönt att hon fick en fast punkt i tillvaron till slut.

chrissan
2009-03-20, 12:05
#15

I hfl Anderstorp, Ugglarp No 1, 1880-90 (AI;15 s 390) står det att hon kom från Malmö länsfängelse. 1885 d 6/3 dömd till 3 mån i Bara häradsrätt, 2 års vanfrejd. Även sonen Johan Lorens har suttit häktad.

Enl Polisunderrättelser 1885 dömdes hon för första resan stöld och satt på Malmö Länsfängelse 1885, 14/8 - 14/11. Hon står som änka född 1821 där!

Cheyenne
2009-03-20, 12:18
#16

Modern Elna Hallberg anges ju vara född 1798 i "Gummelösa Soch".

Det föds ingen Elna 1798 i Gumlösa fs. Därimot en Elna 1796-02-07 som dotter till Skomakarlärlingen Jonas Hallberg och h.h Helena Silfverberg.

Helena Silfverberg fick mig att hoppa till eftersom min mf ff mm hette Elna Silfverberg och var född 1800 i Smedstorps fs. Släktskap??

Cheyenne
2009-03-20, 12:29
#17

#15 Det borde alltså gå att få ihop riktigt mycket information om henne trots hennes kringstrykande.

Fann denna Elna Hallbergs dödsnotis:

1866-09-02, Hedeskoga fs

Elna Hallberg
Titel: qvinsperson

Ålder: 74 år

Qvinspersonen Elna Hallberg - fr. okänd ort. Dog inom Hedeskoga församling.

Var hon verkligen 74 år vid sin död borde hon vara född 1792. Andra källor säger 1796 samt 1798. Min gissning är att man uppskattade hennes ålder när hon avled.

chrissan
2009-03-20, 12:38
#18

De är definitivt av resandesläkt, det finns en hel del resande i Anderslöf, att döma av namnen. Då får man skriva varligt!

Sökte på Af och fann Elna Silfverberg

här

Cheyenne
2009-03-20, 12:42
#19

När Johan Lorens föds 1867 nämns en attest från Hedeskoga om ett barn fött 1865 vilken återsändes till Hedeskoga. Det måste vara Elias som föddes just i Hedeskoga 1865. Elna Hallberg avlider i just Hedeskoga året därpå, dvs 1866.

chrissan
2009-03-20, 12:47
#20

Man undrar ju vad som hände med alla barnen, dog de?

Cheyenne
2009-03-20, 12:50
#21

chrissan, nu hänger jag inte riktigt med. Vad menar du med "Då får man skriva varligt"? Obestämd

Min anmoder hette Elna Silfverberg och var född 1800. Den Elna som nämns på AF är ju troligvist Helena Lorentsdotters mor Elna Hallberg, född 1796. Hennes mor hette dock Helena Silfverberg.

chrissan
2009-03-20, 12:54
#22

Jo, det finns en utredning om Silfverberg där. Man får vara känslig och inte verka diskriminerande när man skriver om resandefolket. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att lyfta fram det liv Helena levde - det kan inte ha varit lätt. Tänk dig att föda 12 (minst) barn utan egentlig hemvist. Det finns ju kort och allt på henne, så historien kan bli bra.

Kommentarerna i fångrullan och på flera personer i husförhöret i Anderslöf är intressanta: Ej confirmerad men fött X barn! Som om konfirmation skulle vara ett "körkort" för att föda barn.

Cheyenne
2009-03-20, 13:21
#23

#22 Jo, jag känner ju naturligtvist hela diskussionen och påföljderna på AF men som ättling till resande så ställer jag mig bara frågande till det hela. Jag har aldrig stött på någon diskriminering på AF under rubriken.

Att studera Helenas liv är att studera en del av Sveriges historia som aldrig någonsin lyfts i en historiebok i skolan där det annars vimlar av krinolinklädda damer och äppelkindade barfotabarn på landet.

Helenas barnafödande spänner troligtvist över en tidsperiod mellan 1844 då hon var 21 år och 1867 då hon var 44 år (även om hon själv uppger sig vara 47 år). Under dessa 23 år har hon troligtvist fött minst 12 barn. Hon har inte haft en fast hemvist. Hon har suttit i fängelse utan att egentligen - med dagens lagstiftning - begått ett brott. Hon började sitt liv på ett spinnhus. Att inte lyfta hennes liv skulle vara moraliskt fel. Hennes liv kan inte ha varit så totalt bortkastat. Jag skulle aldrig skriva något diskriminerande om de resande. Varför skulle jag det? Det här är ju en person som valde att fortsätta att stå upp, att forsätta gå trots allt hon fick gå igenom. Sen kanske hon var en ryslig människa, vad vet jag? Men det hör inte hit och ska heller inte spekuleras i. Vi tittar ju bara på hennes livsöde.

Cheyenne
2009-03-20, 13:27
#24

Undrar om vår gode AndersB känner till paret?

chrissan
2009-03-20, 13:29
#25

Jag håller med dig, hennes öde är värt att lyfta upp. Och du, som själv är resandeättling, är rätt person att göra det.

Jag hade skolkamrater som var resande, har jag nu förstått. Nu, 50 år senare, förstår jag också varför de behandlades så illa. Men det blev fina människor av dem!

Det är ju precis så, vi ser aldrig dessa öden i historieböckerna. Bara att bläddra igenom bilderna i fångrullan och titta på kläderna ger en bild av fattig-Sverige som är helt annorlunda än vad vi lärt oss. Det är en viktig del av historien. Det är därför dessa människor fascinerar mig.

Undrar vilka av barnen som finns på gruppbilden?

chrissan
2009-03-20, 13:31
#26

Ja, AndersB kan mycket om resandeforskning, det vore värdefullt med hans expertis.

Nu måste jag packa, handla och åka på weekend hos kusinen. Men nyfikenheten är väckt så det är svårt att lämna Proveniens.

Cheyenne
2009-03-20, 13:42
#27

#26 Åh, jag vill också åka på en weekendresa. Ha det så trevligt.

AndersB
2009-03-20, 16:53
#28

Vilket fantastiskt forskningsarbete ni klarar av på ett par timmar! Det allra mesta som ni har skrivit här känner jag till, och det har diskuterats på AF, inte bara under Hallberg som ni hittat utan på fler ställen. De bilder du började med Cheyenne har också legat ute på AF. Jag vet inte om de fortfarande syns eller om de av "varlighetsskäl" har blivit kvar i det material som togs bort vid DI-ingripandet.

Nytt var barnet Olof i Hyby. Hur hittade du den? DDSS?

Helena och den här familjen är också omnämnda i Birgitta Svenssons bok "Bortom all ära och redlighet", där bilderna är publicerade.

Elna Silfverberg f 1800 i Smedstorp, är hon dotter till Lars Christian Silfverberg? Har aldrig sett att du skrivit om Silfverberg tidigare, Cheyenne.

Hinner inte fördjupa mig mer nu.


AndersB
2009-03-20, 16:59
#29

En kommentar om det här med "fast punkt i tillvaron" och hur otrevligt det måste varit att resa omkring, så får man tänka på att det var de resandes livsstil och det är inte helt säkert att de blev lyckligare av att bli anpassade till det vanliga samhället och bo på ett ställe.

Bara en parentes.


Cheyenne
2009-03-20, 17:09
#30

Det har du rätt i AndersB. Det var nog mycket mina egna föreställningar som påverkade mitt val av ord. Ledsen för det.

Cheyenne
2009-03-20, 22:55
#31

Anders, nu har jag vecklat ut min halvsovande lekamen och kan svara dig.

Jag måste ju i ärlighetens namn säga att någon djupare källforskning har jag inte gjort. Lite napp här och där i DDSS, vilket är också varför jag skriver att det är mina hypoteser.

Olof fann jag i DDSS ja. Jag har inte kunnat finna diskussionen eller fotona på AF så det kan ju ha "försvunnit". Men jättekul att hennes liv dokumenterats i en bok. Den ska jag se om jag kan få tag på.

Elna Silfverberg, född år 1800 i Smedstorp var min mf ff mm och dotter till nämnda Skomakare Lars Silfverberg och Bengta Nilsdotter. Och det är så långt jag kommit på den grenen. Ja, förutom att Elna S gifte sig med Mönsterskrivaren Johan Magnus Ripa från Spjutstorps fs.

AndersB
2009-03-21, 00:16
#32

Det finns nog inget samband mellan resande Helena Silfverberg och Lars Christian Silverberg.

I min samlarmani har jag förstås också något om dina Silfverberg… Lars Christian är född 1769 28/5 i Smedstorp, föräldrar Sven Christian Silfverberg och Helena Christina Högstedt. Hon bör vara dotter till snickaren Jonas Högstedt som också bodde i Smedstorp.

Jag forskar om saker jag inte har i antavlan… Adel, kungar, resande, t o m folk med släktnamn haha. Allt som är spännande. Kompenserar för mina egna rekorderliga bönder med patronymikon… Men inget fel på dem, är bara "färdig" med den forskningen.

Glad


Cheyenne
2009-03-21, 09:02
#33

#32 En bugar och tackar för uppgifterna.

Och jag borde koncentrera mig lite mer på mina egna anor om jag ska ha en rimlig chans att någon gång kunna känna mig "färdig" med åtminstonde mina anor i rakt uppstigande led. Men det är ju så mycket annat intressant som dyker upp hela tiden.

Ystadbo
2009-11-27, 15:36
#34

Hej Cheyenne!

Har just läst din intressanta tråd om Hallberg, Lorensdotter, Silfverberg, Holm m fl.

Jag forskar själv i denna släkt (genom ingifte) och blev mycket intresserad. Fotona på Helena och delar av hennes första familj grep mig djupt.

Ett par saker undrar jag över.

1. Per (eller Petter) Gudmundsson Holm uppges vara född i Genarp 1819. Mycket riktigt får en soldat Gudmund Holm med hustru Karna en son i Genarp detta år, 1819-11-05. Men, denna son döps till JOHANNES!!! Alltså stämmer inte Pers födelseår.

2. Vilken Lorens är det som är far till Helena. Tydligt är ju att Elna Hallberg blev gravid innan hon sattes på spinnhuset, men vem var Helenas far? Det finns i en annan resandesläkt, Mejer/Meyer, ett återkommande förnamn, Lorens. Kan någon från denna släkt vara fadern?

Skulle bli jätteglad om någon här kan bringa ljus i ovanstående.

AndersB
2009-11-30, 14:13
#35

Hej Ystadbo!

1. Kolla i Genarp 1821 den 30 maj så hittar du Per (Petter). Som du säger så måste födelsedagarna blandats ihop. Samma föräldrar som barnet 1819.

2. Fadern Lorents är okänd för mig.

Får man fråga om vi haft kontakt tidigare? Du kan PM:a om du inte vill skriva ut ditt namn.


Cheyenne
2009-11-30, 14:45
#36

Hej Ystadbo! Vilken tur att AndersB uppmärksammade din fråga, jag hade lyckats missa denna, ber om ursäkt för det.

Se svar från AndersB här ovan. Det sammanfattar det lilla jag känner till om Helena Lorentsdotter.

Cheyenne
2011-01-23, 11:31
#37

Denna diskussion har aktualiserats genom ett privat meddelande till mig. "Vår" Helena Lorensdotter avled 1906:

Lorensdotter, Helena

Ugglarp 1

Död 6/1 1906.

Kyrkobokförd i Anderslöv (Malmöhus län, Skåne).

Född 3/7 1823 i Norrköping (Östergötlands län, Östergötland).

Ogift kvinna.
--------------

Gnidde
2011-01-23, 12:05
#38

Vilket jobb du lagt ner Chyenne. Mycket intresant läsning.

Hälsningar Gnidde.

Cheyenne
2011-01-23, 12:39
#39

Tack snälla Gnidde men även Chris ska ha en eloge ;)

Jag misstänker att det inte finns någon bouppteckning för Helena. År 1900 var hon inhyseshjon i Ugglarp 1 där hon sedan avled 6 år senare. Fanns troligen inte några tillgångar. Vet inte riktigt hur man skall finna alla de barn hon påstås ha fått (troligen 10-12 barn).

svenne
2011-01-23, 19:52
#40

Ogift kvinna som fått 10-12 barn, det måste väl nästan ha varit svenskt rekord på den tiden?

Cheyenne
2011-03-10, 18:05
#41

Jag tänker lite nu och då på Helena Lorensdotter/Lorentzdotter. Just nu funderar jag på om det går att koppla ihop henne med den släkten från vilken Lumpsamlaren och Häradsvallackaren Lorentz Brolin härstammade?

Cheyenne
2011-03-10, 18:14
#42

Information om Lorens Brolin (fotot längst upp till höger är klickbart för förstoring). Lorens/Lorentz Brolin föddes 1818 och "vår" Helena föddes 1823. Finns där någon gemensam nämnare?

Cheyenne
2011-03-10, 19:35
#43

Varför jag undrar är för att i Skårby sn finns ett par av släkten Brolin och Helena Lorensdotters son Johan Lorens föds i just Skårby sn.

Persson, Johan Lorens
Bleckslagare

f. 1867 i Skårby (Malmöhus län, Skåne)

Ogift man, ensam i familjen

Kirsebergsvången
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Skårby

Cheyenne
2011-03-10, 20:52
#44

Läs mer om Ugglarpsmordet där en av mördarna ska ha varit "P. O. Hallberg, medlem af "Sketteljunga adel" eller Sveriges mest fruktade tattare."

Helena var ju bosatt i Ugglarp och hennes mor hette ju Elna Hallberg..

Cheyenne
2011-03-10, 22:40
#45

Jag undrar om Helena Lorentzdotters mor, Elna Hallberg, är densamma som Pigan Elna Hallberg i bifogad tidningsnotis. Införd i Post- och Inrikes tidningar den 1 oktober 1822. I så fall kan man verkligen fråga sig vem som är Helenas far. Helena föddes på spinnhuset den 3 juli 1823. Det är nästan på dagen 9 månader senare:

"Lumpsamlaren Jonas Clarin och Pigan Elna Hallberg, ämnar träda i äktenskap med hwarandra. Men som ingendera af dem kan förete bewis om hinderslöshet, fördenskull, anmodas den eller de, som deremot tilltro sig kunna anföra jäf, att anmäla sig hos undertecknad kyrkoherde på Cimbritshamn och Östra Herrestad; som första gången kungöres." (undertecknat av Johan Lindstedt)

AndersB
2011-03-13, 16:06
#46

Intressant fynd, Cheyenne! Jag har inget som motsäger att det kan vara Helena Lorentsdotters mor.

Lumpsamlaren heter dock Jonas Skarin, inte Clarin. Han var änkling efter Anna Greta Sahlman, tidigare gift med Henrik Bergfeldt, och Anna Greta dog 1822 7/5 i Degeberga som kringvandrande hustru. De gifte sig i Östra Herrestad 1819 5/4.


Cheyenne
2011-03-13, 18:56
#47

Tack Anders! Ja, jag och frakturskrift *suckar djupt* men naturligtvist har du rätt; Skarin ska det vara!

Ystadbo
2011-07-16, 23:53
#48

Hallå från Ystad, längesedan!!!!!!!!

Ville bara tala om att Helena Lorensdotter är min kusins farfars mormors mor!

Ett gripande kvinnoöde ur vår synvinkel. Men då fanns det säkert många, många som Helena.

LarsOJ
2020-03-19, 00:13
#49

Till de som undrade vad det blev alla barnen!
Ett av dem vet jag i varje fall:
Johan Fredrik Holm f. 1844-09-05 Södra Sallerup d. 1900-04-30 Malmö St Pauli.
Han var morfar till min exfrus mormor.

Johan Fredrik var "gift" med Cecilia Vidriksdotter Hallberg, som tidigare höll ihop med "LillPetter" son till "SvartePetter" .  En mycket känd Resande släkt.

Upp till toppen