Etikettlantbruksliv
Läst 4966 ggr
christerm
2007-10-31, 15:07

Godsen och den agrara revolutionen

För er som vill veta mer om det skånska jordbrukets utveckling under 1800-talet, rekommenderar jag Jens Möllers avhandling Godsen och den agrara revolutionen - Arbetsorganisation, domänstruktur och kulturlandskap på skånska gods under 1800-talet.

Det 150-sidiga häftet behandlar ämnen som t ex statsystemet, täckdikning, ängavattning ock konstgödselns introduktion.

För er som har anor med koppling till de skånska godsens arbetskraft, kan detta häfte ge en inblick i hur livet och arbetet tedde sig då.

Häftet har ISBN 91-7966-070-3

Bilden visar en sida som handlar om ängavattning i Björka socken, under Övedskloster.

AndersE
2007-10-31, 15:33
#1

Intressant!

Jag - som ju arbetar på min andra bok - ser ju behovet att fylla på med uppgifter "runt om" för att kunna ge en bild av hur det var.

Häftet går att hitta just nu på nätantikvariat i olika skick mellan 70 och 200 kr.

Jag har köpt ett ex!

christerm
2007-10-31, 16:36
#2

#1 Kul att den intresserade dig!

Ofta är samlandet av kringinformation att man hittar små kunskapsbitar i olika böcker för att till sist få en ganska bra samlad bild av hur det förhöll sig i landskapet vid den tiden.

En annan bok som jag gärna rekommenderar är Det skånska kulturlandskapet av Urban Emanuelsson mfl.

I Det skånska kulturlandskapet berättas det om utvecklingen från istiden till idag, med tyngd på 17- 18- och 1900-talen. Perspektivet är tvärvetenskapligt och författarna beskriver vilka historiska och ekologiska faktorer som präglat landskapet.

Et omfattande bildmaterial gör att boken är en fröjd att läsa. Det var denna bok som fick upp mina ögon för hur otroligt många spår av det förgångna som fortfarande går att finna i landskapet.

Upp till toppen