Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

01 ÖVRIGT 02 -- Proveniens in English 04 -- Om "Proveniens i Fokus" 05 -- Statistik för Proveniens 06 -- Instruktionsfilmer för iFokus 07 -- Datorprogram 08 -- Din egen hemsida 09 -- Utflyktstips 10 HISTORIA 11 -- Mikrohistoria 12 -- Arkeologi 13 -- Kultur och tradition 14 -- Militaria 20 SLÄKTFORSKNING 21 -- Släktforskningslaviner 22 -- Livsöden 23 -- Individforskning 24 -- Amerikaforskning 25 -- Yrke, titel 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 HEMBYGD 41 -- Lantbruksliv 43 -- Byggnader och deras delar 45 -- Kyrkogårdar och gravar 50 FÖREMÅL 51 -- Möbler 52 -- Allmoge 53 -- Textilt 54 -- Silver och Guld 55 -- Glasklart 56 -- Ur / klockor 57 -- Leksaker 58 -- Samlarobjekt 59 -- Gåtan...??? 60 DOKUMENT 61 -- Böcker och lästips 62 -- Brev och andra dokument 63 -- Klippt och skuret 64 -- Kartor 65 -- Foto och film 69 -- Bildgåtan?
30 - Din egen bok

Gotthard och Gunilda – del I

2010-03-16 11:51 #0 av: AndersE

Här får ni läsa om hur jag tänkt och gjort då jag skrev min ”släktkrönika” om min farfars föräldrars liv.

Del I

Denna bok är en av två delar av samma berättelse. Anledningen till att det blev två delar är främst att jag ville börja trycka och få ut boken och såg att det skulle ta längre tid än jag först trodde. Min berättelse lämpar sig dessutom bra för en paus just här. Den första delen är på 100 sidor och med mjuka pärmar blir det en rätt lagom bok. Jag tror att del II kommer att bli dubbelt så tjock. En nackdel är naturligtvis att det blir dyrare att trycka två böcker än en.

Omslag1.jpg

Förord och företal

Jag satt och plitade på ett eget förord då en bekant som skrivit flera böcker påpekade att någon annan ska skriva förordet. Efter lite funderande kom jag på att fråga en släktforskarvän som också är historiker i Lund. Han heter Magnus C Persson och är från Bjärehalvön där en del av min berättelse utspelar sig. Hans och mina förfäder har faktiskt träffats och känt varandra. Magnus har skrivit en doktorsavhandling om återvändande emigranter från Bjäre och är också engagerad i Bjäre Släktring. Han har skrivit ett trevligt förord till min bok som jag är glad för!

Själv skrev jag då istället ett "företal" där jag kort berättar om varför jag skrivit boken samt namnger några av de många personer som på olika sätt hjälpt mig med uppgifter och material. Dessa personer har jag sedan skänkt varsin bok som tack.

Innehållsförteckning och bilder

Jag har valt att skriva min bok i Word, ett ordbehandlingsprogram som jag tror de flesta har i sin dator. Främsta anledningen är att jag är van vid Word och det gör att det blir enkelt. Bra tips kring val av typsnitt, rubriker, marginalinställningar osv. fick jag i Göran Lindgrens häftade bok "Gör en bok!". Jag har valt formatet A5 för att det är ett behändigt format och för att det är lätt att ställa in i datorn och enkelt att trycka.

I och med att jag skrivit i Word blir det sedan väldigt enkelt att göra en innehållsförteckning. Den har jag placerat omedelbart efter förord och företal. Innehållsförteckningen ger en översikt över vad boken kommer att handla om och gör det enkelt att leta upp en särskild uppgift eller del.

Innehållsförteckning

Jag har haft turen att hitta och kunna identifiera många bilder med anknytning till berättelsen. Jag har nästan genomgående låtit bilderna fylla hela sidbredden. För att bilderna ska bli bra har jag sett till att de varit i i rätt upplösning - 300 dpi - med bredden 10,5 cm. Några bilder har jag låtit fylla en hel sida och då ibland vridit 90 grader. För att lättare se till att få bilderna på "rätt plats" har jag gjort en tabell med osynliga linjer. Sedan har jag placerat bilden i tabellen och behöver då inte tänka på "figursättning".

Bilder i texten

Jag har försökt placera bilderna så nära sitt sammanhang i texten som möjligt. Så att om jag nämnder Gotthards barndomsvän Emil i texten så ska läsaren direkt hitta en bild på honom.

Inledning

Jag började rätt tidigt att skriva berättelser på Proveniens och fick då mycket värdefull "feedback". Bland annat lärde jag mig hur viktigt det är att hjälpa läsaren. Det kan handla om att faktiskt förklara var en plats ligger. Det kan man göra med ord eller med en karta. I denna bok har jag valt att rita några väldigt enkla kartor över t.ex. Ysby där jag visar var de aktuella gårdarna låg i förhållande till bykärnan.

Enkel karta Ysby

Med samma motiv har jag valt att inleda boken med ett kort kapitel med rubriken "Inledning". Där har jag försökt att ge min bild av den tid som boken avhandlar. Jag har länge sett slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som väldigt intressanta och här förklarar jag varför. Som underlag har jag använt Statistiska Centralbyråns "Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige".

Antavlor och tabeller

Efter inledningskapitlet kommer två sidor med enkla antavlor för mina två huvudpersoner. Dessa har jag låtit DisGen göra. De visar helt enkelt namn och levnadsår tre generationer bakåt i tiden.

Antavla och tabell

Därefter har jag lagt två sidor med enkla tabeller. De visar Gotthards och Gunildas syskon, deras make/maka och deras barn samt levnadsår för dessa.

Tanken med antavlorna och tabellerna är främst att när man läser boken ska man kunna bläddra tillbaka hit och påminnas om sambandet. "Ja, just det! Hulda var Gunildas yngsta syster och hon gifte sig aldrig." För den läsare som är släkt med huvudpersonerna blir det också lätt att se var man själv hör hemma. "Just det, där är farfar. Han var alltså yngsta sonen till Edvard. Då var alltså Ola Nilsson min farfars farfars far."

Kapitelindelning

Jag har valt att dela in min bok i fyra huvudkapitel. Varje huvudkapitel har sedan många mindre avsnitt, ibland är de bara några rader. Jag har ju valt att skriva i Word och då blir det enkelt. Jag har valt "rubrik 1" för mina huvudrubriker och "rubrik 3" för underrubriker. Huvudsyftet är att jag då får med alla rubriker i innehållsförteckningen som jag tror fyller en viktig funktion för läsaren. Något sökregister har jag inte med.

Har ni följt Proveniens kommer ni att känna igen berättelsen. Varje kapitel har varit en artikel på Proveniens, med skillnaden att bokens berättelse är mer omfattande, har fler uppgifter och bilder. Det har dock varit värdefullt för mig att "prova" min berättelse på Proveniens först.

Riksdagsmannens tös

Riksdagsmannens tös

Första kapitlet handlar om min farfars mors uppväxt. Jag börjar med att ge min personliga bild av hur jag uppfattar henne som människa. Gunilda föddes 1871 och i ett kapitel försöker jag sätta in läsaren i 1870-talet och berättar lite grundläggande om hur samhället såg ut då. Det kanske inte är så självklart för alla läsare att det inte fanns bilar, telefon eller radio då. Jag nämner också några saker som hände i Sverige då och har använt Wikipedia som källa. Där man kan knappa in valfritt årtal och få en lista med historiska händelser som skedde just det året.

Sedan följer helt enkelt en kronologisk berättelse baserat på de uppgifter jag fått fram i min släktforskning. Då jag kommer fram till 1880 har jag ett nytt kort avsnitt om vad som hände i samhället på 1880-talet och jag hinner även med 1890-talet innan mitt första kapitel avslutas. Gunildas familj flyttade från gård i Starby till gästgiveri i Örkelljunga och vidare till kvarn på Bjärehalvön.

Utöver att berätta om Gunilda och hennes uppväxt försöker jag också kortfattat berätta om vad som händer hennes föräldrar och syskon. Dels för att även deras efterlevande ska finna boken läsvärd, men naturligtvis främst för att det var en del av det som Gunilda själv engagerade sig i. I slutet av kapitlet når jag fram till den period då Gunilda träffade Gotthard och tycke uppstod.

Målarens påg

Målarens påg

Nästa kapitel handlar på liknande sätt om min farfars fars uppväxt och jag börjar även här med att ge min personliga bild av hur jag uppfattar Gotthard som människa. Här behöver jag ju inte tidsspeglingarna eftersom de redan är avklarade. Istället berättar jag sedan lite mer om byn - Starby i nordvästra Skåne - han växte upp i. Gunilda och Gotthard bodde faktiskt i samma by under sin barndom innan Gunilda flyttade med sin familj. Sedan blir det även här en kronologisk berättelse som slutar ungefär där förra kapitlet slutade.

Den första tiden tillsammans

Första tiden tillsammans
Gotthard och Gunilda gifte sig vid sekelskiftet och jag börjar kapitlet med att som tidigare ge en samhällsbakgrund där jag berättar om de första åren på 1900-talet fram till 1907 då boken avslutas.

Sedan berättar jag om Gunildas och Gotthards första år som ett par. De bodde i Helsingborgstrakten och jag försöker sätta mig in i hur de tänkt kring formandet av ett liv tillsammans.

Åren i Halland

Åren i Halland

Det avslutande kapitlet handlar om hur de kom till Ysby i Halland. För mig är dessa år väldigt intressanta och jag har försökt att samla så mycket uppgifter jag kunnat för att försöka förstå det som hände och den betydelse jag tror åren sedan hade framåt.

Även här har jag inslag av allmänhistoria för att hjälpa läsaren att sätta sig in i det som hände dessa år och de speciella förutsättningar som fanns i Ysby med Lagan och det stora vattenfallet.

Här finns också lite information om människorna i samhället som var en del av Gotthards och Gunildas umgänge. Jag följer också kortfattat upp vad som händer med deras föräldrar och syskon. Avslutningen är ett litet resonemang som jag också hoppas ska väcka nyfikenhet inför nästa del i berättelsen.

Tryckningen av boken

Då jag tryckte min förra bok försökte jag jämföra flera olika möjligheter. Jag jämförde pris och jag jämförde hur jag blev bemött då jag skickade mina frågor. Det slutade med att jag valde ett finskt företag - Opus Liberum -  eftersom de var så väl trevligast som billigast.

Den här gången förhörde jag mig hos ett lokalt tryckeri - Tryckaren i Ängelholm. Det är inte helt lätt att jämföra. Det har gått några år och jag tryckte fler böcker denna gång. Jag tror ändå att själva tryckkostnaden blev något högre men att jag å andra sidan slapp fraktkostnaden. Det finska företaget kunde hjälpa till med försäljning via sin web-butik. Det får jag sköta själv denna gång. Det har varit trevligt att kunna gå in på tryckeriet och diskutera öga mot öga och se prov på olika papperskvalitéer. Jag upplever att bilderna blivit bättre denna gång, men det kan också bero på att jag själv lärt mig mer hur bilderna ska hanteras.

För mig kändes det extra bra att välja ett lokalt tryckeri som startades året innan min berättelse slutar...

 

 


Anmäl
2010-03-16 12:41 #1 av: AndersE

Om någon är intresserad av att köpa boken så säljer jag den för 100:-. Behöver den skickas så går det att skicka i C5-kuvert för 25:-. Man kan också stoppa en eller två böcker i vadderat kuvert för 45:-.

Den som är intresserad kan skicka ett PM eller vanlig e-post till anders "snabel-a" ellerstrand "punkt" se

 

 


Anmäl
2010-03-16 18:13 #2 av: Linda-A

Vilken trevlig artikel! Nu blev jag själv inspirerad, det är ju ingen mening med att släktforska om man inte delar med sig av sina fynd?!

Anmäl
2010-03-16 18:19 #3 av: AndersE

#2 Tack! Det är ju precis avsikten med denna artikel. Inspiration.

Jag tror många funderar på att sammanställa resultatet av sin släktforskning på något sätt och jag hoppas att exempel väcker tankar och ger idéer kring hur man skulle kunna göra.

I förordet skriver Magnus bl.a:

"Boken kan även rekommenderas till personer med anknytning till de platser och personer som omnämns och inte minst till alla intresserade släktforskare som själva funderar på att göra något liknande."

 

 


Anmäl
2010-03-16 18:23 #4 av: AndersE

För den som missat det finns förkortade delar av bokens innehåll som artiklar här på Proveniens:

 

 

 

 


Anmäl
2010-03-17 21:35 #5 av: AndersE

Kul! Jag har sålt elva böcker idag.

 


Anmäl
2010-03-18 04:20 #6 av: Andersdotter

Lika trevligt som vanligt, denna gången med ytterligare instruktioner. Nu kan jag ju ha boken framför mig också, för du glömmer väl inte att jag ville ha ett ex. jag skickar ett PM till dig.

Anmäl
2010-03-18 09:45 #7 av: AndersE

#6 Tack. Det är besvarat.

 


Anmäl
2010-03-20 01:53 #8 av: Andersdotter

Tack, den kom idag, och så perfekt för att hålla mig sällskap då jag blev tvungen att parkera mig i sängen för att kurera en häftig förkylning. Snart läst halva .... bra och intressant, jag åtekommer med fler superlativ när den är färdigläst.

Anmäl
2010-03-20 09:25 #9 av: AndersE

#8 Det var roligt. Tack!

 


Anmäl
2010-03-26 00:17 #10 av: LOE2

Generöst att berätta om tillvägagångssätt !

Jag har ett manus, ännu utan speciell layout. Har du klarat dig med Word för layouten ? Jag har ca 500 fotnoter - är det några speciella problem med detta ? Underlaget till tryckeriet ska väl vara i pdf-format - hur har du löst detta ? Jag har ju setta att det finns tjusiga program att göra böcker med, men de har ju tjusiga prislappar också...

Anmäl
2010-03-26 00:34 #11 av: AndersE

#10 Det finns funktioner i Word för fotnoter, men jag har inte använt det.

Program för att göra pdf av Word finns att ladda ner gratis.

Jag har alltså skrivit i Word, gjort om till pdf, lämnat till tryckeriet. Klart!

 

 


Anmäl
2010-03-26 00:44 #12 av: AndersE

Det är ju korrekt och bra att använda t.ex. fotnoter. Jag har skrivit lite om det här - länk.

Nu är målgruppen för mitt skrivande inte främst andra forskare och jag skriver ingen formell historia. Det jag skriver kallar jag "krönika" och sätter lite lägre krav på t.ex. hur jag anger källor. Jag prioritera att det ska vara lättläst och att mina berättelser ska få spridning och leva vidare. Detta om olika sätt - format - att skriva har jag berört här - länk.

 

 


Anmäl
2010-03-26 02:02 #13 av: svenake

Man kan skriva i OpenOffice som är ett bättre program än Word, och dessutom gratis.  När  man är färdig och sparat en kopia så kan man exportera som PDF-fil. Myket enkelt.

Allt man kan göra i Word kan man också göra i OpenOffice (+ lite extra) OpenOffice laddas gratis och enkelt ner från nätet, men man kan också köpa någon datatidning och där brukar det följa med en kopia.

Anmäl
2010-03-26 08:17 #14 av: AndersE

#13 Det går att skriva böcker i många olika program. Min poäng med att nämna Word är att de flesta redan har det i sin dator och är vana att använda det. Har man ett annat ordbehandlingsprogram man trivs med kan man naturligtvis använda det.

Det finns också fina program för att göra snygg layout av text och bilder. Åter är min poäng att det inte är nödvändigt. Jag tror det är lätt att låta sådana saker som val av program och andra "tekniska" frågor komma i vägen för det som är viktigt - skrivandet och berättandet.

 


Anmäl
2010-03-26 17:47 #15 av: svenake

Jo det låter rätt - det är berättandet som är det viktiga.

För många årtionden hörde jag följande- "Om du vill ha ett intelligent barn - läs för barnet 15 minuter om dagen"   om du vill ha det dubbelt så intelligent - läs 30 minuter.  Glad

 

 

Anmäl
2010-03-26 22:37 #16 av: AndersE

#15 Glad Jag har läst mycket för mina barn. Delvis för att jag tycker det är kul att läsa högt. Gärna äldre böcker som t.ex. Barnen i Bullerbyn - fördold historieundervisning...

 

 


Anmäl
2010-04-02 16:08 #17 av: AndersE

Efterhand som boken får fler läsare kommer det också "recensioner". Naturligtvis är de snälla så de riktigt kritiska synpunkterna får jag nog inte höra, men lite kan man ändå lära. Jag tar upp några här eftersom även andra kanske kan ha nytta av dem:

  • Det är roligt med alla fotografier - jag har försökt "slösa" med bilder och det är tydligen uppskattat.
  • Den är väldigt rolig att läsa - det är kul om jag lyckats sammanfoga alla fakta så att det faktiskt blivit en läsbar berättelse.
  • Både den specifika släktberättelsen och den historiska om läget i Sverige och de intressanta statistiska uppgifterna. Jag är verkligen imponerad. Detta med de allmänhistoriska uppgifterna är ett nytt grepp för mig. Kul att det fungerar.
  • Roligt att läsa (men jag har lite svårt att hålla redan på alla namnen) och förhoppningsvis fastnar lite av våra förfäders historia även hos mig. Det kan jag förstå. Undrar om man kunde göra mer? Kanske en lista över alla förekommande personnamn med kort förklaring vem det är?
  • Ditt sätt att parallellt beskriva samhället och den verklighet Gotthard och Gunhilda levde i ger en extra dimension jag inte tänkt på. Ännu ett stöd för att det fungerar att lägga till allmänhistoriska tidsbilder.

 


Anmäl
2010-04-02 23:12 #18 av: AndersE

Jag gjorde en Wordle-bild av min bok...

 

 


Anmäl
2010-04-09 01:08 #19 av: AndersE

En av "bieffekterna" av att skriva en bok är att man får mer material. Det var likadant med min förra bok. Människor läser boken, får sammanhang klarare för sig och kommer på att de vet något, har något intressant hemma eller liknande.

Igår fick jag epost med bilder på ett skrivbord. Det lär vara tillverkat av min farfars farfar. Han dog 1890 så skrivbordet är minst 120 år gammalt. Enligt en släkttradition ska det vandra till äldste sonen och så har i stort sett skett.

Kul!

 

 


Anmäl
2010-04-09 01:30 #20 av: svenake

Snyggt!   Glad Var någonstans var han snickare?

 

Anmäl
2010-04-09 01:32 #21 av: AndersE

#20 Han var egentligen målare, men hans far var snickare och jag tror han lärde sig snickra innan han började måla. Två yrken som går bra att kombinera.

I Starby i Nv Skåne.

 


Anmäl
2010-04-09 02:34 #22 av: svenake

Snygga marmoreringar, - men jag gillar snickeriet ännu mera.  Och sniderierna.   Sådana möbler kan man titta på en lång stund.  Baksidana brukar vara en fröjd för ögat, där ser man hantverksskickligheten.  Balans och propotioner.Glad Undrar om det är ett gesällprov eller mästarprov?

Tillverkning av sådan möbler i det lilla samhället Starby.  Fantastiskt!

Anmäl
2010-04-25 02:29 #23 av: AndersE

Lokaltidningen

 


Anmäl
2010-06-07 13:36 #24 av: AndersE

Dagens HD/NST

 


Anmäl
2010-06-07 13:43 #25 av: chrissan

Gratulerar

Anmäl
2010-06-07 13:52 #26 av: AndersE

#25 Tack, man får ju anstränga sig lite...

Igår ringde en avlägsen släkting från Helsingborg och ville köpa en bok.

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.