2016-03-11 10:06 #0 av: Mandra

Jag har lite problem med några gamla ord. Förr delade man tydligen in befolkningen efter stånd och sysselsättning i bl.a.
Skolstaten
Ecklesiastik-staten
Civilstaten
Militärstaten

Jag tror att jag begriper vad det betyder men känner att jag vill fråga i varje fall. :)
Så vilka personer ingick i respektive "stat"?