2015-04-14 10:04 #0 av: Åke Carlsson

Detta är en efterlysning som gäller person- och ägarhistoriken runt en släktklenod. Det rör sig om en fransk fyrfärgsguldrova med damporträtt i emalj från andra hälften av 1700-talet, som i den aktuella släkten går under namnet Döbelnsklockan (se foto nedan). Uret är tillverkat av firman Rouzier & Melly, som hade verkstäder i Paris och Genève. Föremålet finns idag hos en dam i Helsingfors, som ärvt det av sin far. Frågan är om klockan kan spåras till någon person med namnet von Döbeln, kanske rentav till självaste Georg Carl von Döbeln. Enligt släkttraditionen kan det ha rört sig om en fästmansgåva. 

Den tidigaste kända ägaren till klockan är Elfrida Teresia Bergström, född 1863 i Lysekil (O), död 1931 i Båraryd (F), gift 1890 med Carl Gustaf von Holten, född 1859 i Loshult (L), död 1945 i Villstad (F). Elfrida Teresia var dotter till Hjalmar Charmil Bergström (1828-1897) och Charlotta Bürger (1837-1921). Carl Gustafs föräldrar var Johan Gustaf von Holten (1827-1906) och Theresia Augusta Sundberg (1835-1903). 

Den enda kända kopplingen till Döbelnsläkten är denna: Carl Gustaf von Holtens fars kusin, Johan Anders Herman Brulin (1840-1926), var gift med Louise Angelique Charlotte von Döbeln (1842-1924), dotter till professor Johan Vilhelm von Döbeln (1785-1846), som i sin tur var syssling till Georg Carl von Döbeln. 

Ett antal bouppteckningar har vid det här laget gåtts igenom, men utan resultat. Alla tips mottages tacksamt.