2014-08-31 16:15 #0 av: m91

Hej,

Jag skulle behöva hjälp med att finna fadern till Anna Björk (född Nilsson), som föddes i Lunds landsförsamling/Östra Torn den 30/3 1873, som oä dotter till Boel Hansdotter. Hon dog i Malmö 19/6 1949. Tyvärr finns det inte någon bevarad familjetradition kring faderskapet som jag har kunnat undersöka. Jag följde Anna och modern framåt i tiden och hon fick ännu en dotter, även hon utan angiven fader. Jag har inte kunnat se någon anteckning om faderskap i hfl. Jag är medveten om att det är svårt att finna fäderna i så pass sena fader okändfall, men tänkte ändå att det kunde vara värt att göra ett försök.

Min första tanke var att Nilsson eventuellt skulle kunna vara faderns efternamn, men den slutsatsen går väl inte att dra med tanke på att hon lika väl skulle kunna ha fått sin morfar, Hans Nilssons patronymikon som efternamn.