2012-01-14 18:50 #0 av: m91

Hej!

Jag söker upplysningar om vilka som skulle kunna vara föräldrar till Elisabeth Magdalena Behrenfeldt. Hon var gift med borgmästaren i Landskrona, Georg(Jurgen) Andreas Donner(borgmästare 1692-1694). Enligt uppgifterna från begravningen 1712 i Ystad så bör hon ha fötts någon gång kring 1645. Födelseorten är dock okänd. Det är väl möjligt att hon kom hit med sin make från Tyskland åren efter freden i Roskilde 1658. Jag har sett på nätet att det ska finnas en preussisk adelssläkt, Behrenfeldt. Det har dock visat sig svårt att finna något standarverk som behandlar tyska adelssläkter. Har någon något standardverk att rekommendera?