Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen 01 ÖVRIGT 02 -- Proveniens in English 04 -- Om "Proveniens i Fokus" 05 -- Statistik för Proveniens 06 -- Instruktionsfilmer för iFokus 07 -- Datorprogram 08 -- Din egen hemsida 09 -- Utflyktstips 10 HISTORIA 11 -- Mikrohistoria 12 -- Arkeologi 13 -- Kultur och tradition 14 -- Militaria 20 SLÄKTFORSKNING 21 -- Släktforskningslaviner 22 -- Livsöden 23 -- Individforskning 24 -- Amerikaforskning 25 -- Yrke, titel 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 HEMBYGD 41 -- Lantbruksliv 43 -- Byggnader och deras delar 45 -- Kyrkogårdar och gravar 50 FÖREMÅL 51 -- Möbler 52 -- Allmoge 53 -- Textilt 54 -- Silver och Guld 55 -- Glasklart 56 -- Ur / klockor 57 -- Leksaker 58 -- Samlarobjekt 59 -- Gåtan...??? 60 DOKUMENT 61 -- Böcker och lästips 62 -- Brev och andra dokument 63 -- Klippt och skuret 64 -- Kartor 65 -- Foto och film 69 -- Bildgåtan?
41 -- Lantbruksliv

Husen i Kateryd vid skiftet 1833.

2009-03-18 11:37 #0 av: zachs

Har just skrivit av beskrivningen av husen i Kateryd i Kyrkefalla, Skaraborgs län vid skiftet år 1833. Hoppas jag lyckats tyda det rätt. 

Husen i Kateryd vid skiftet 1833.

Härefter företog sig skiftesmannen och Gode män jemte Delägarne att besiktiga de å Hemmanet varande åbyggnader och anläggningar m.m. för att utröna de kostnader; hvilka äro förknippade med hvardera hemmanslotters utflyttning och hwarigenom följande värdering uppkom:

 ½ mantal Tillhörit Inspektion Herr A Hammarström

Mannbyggnaden norr på Gården ett tvåvåningshus, på nedre botten innehållande ett rum, kök och skafferi samt på öfvre tvenne ?? uti alla rummen eldstäder och förstuga så i nedre som öfvra våningen, alt i skick anses kosta i utflyttning - 110:-

Mannbyggnaden Öster å Gården ett tvåvånings hus innehåller på nedre botten 2ne rum och kök och der under en ovälfd källare, på öfvre 3ne rum alla med eldstäder samt förstuga ofvan och under.

Byggnaden är i förfallet skick anses flyttningskostnad till - 66:32

Bod Byggnaden med hemlighets hus innehåller bodrum ofvan och under - 16:32

En drängstuga på gården med en kjällare der under i förfallet skick anses till - 12:-

En rök kölna från gården belägen utan tak ansed i flyttningskostnad till - 6:-

En smedja i alldeles förfallet skick, anses - 2:-

En enskild Brunn värderad till - 8:-

Gemensam Brunn med öfvriga åborne andelen der i - 4:-

Trädgården innehållande 10 Aplar 8 körsbärs och 4 Krikonträd samt några krusbärs buskar anses i värde till - 20:-

Norra ladugården innehåller Redskapsbod Loge tvänne lador, Fårhus och fähus stall i en sträcka i tämmelig godh skick utom taket hvilkets aldeles fattas å redskapshus samt är sämre öfver hela sträckan anses till - 50:-

Södra ladugården innehåller Loge tvänne lador och Fähus samt foderum Anses till - 35:-

2ne Vagnsbodar under ett tak - 8:16

4 st Svinhus utan ett tak och i öfrigt i sämre skick anses till - 4:-

1/8 mantal tillhörigt Andreas och Johannes Anderssöner

Mannbyggnaden innehåller å nedre botten stuga och kök der under oväld kjällare. Ofvan en liten kammare samt ett större oinredt rum anses kosta i flyttning - 60:-

Boden gemensam med Andreas anses hela kosta 10 R?, hälften är - 5:-

Gemensam trädgårdsanläggning med Andreas är ansed till 4 R? hälften - 2:-

Enskilda träns flyttning - 2:-

Brunn gemensam med öfvrige åboende del föd 1/8 mantal - 1:-

Ladugården innehåller loge sädes och foderlada Fähus stall och redskapsbod under samma tak i dåligt skick anses ändock fodra snar ombyggnad upptages i utflyttning till - 22.10

Anses: ett svinhus samfäld med Andreas - 1:- 

3/16 mantal tillhörigt Andreas Eliasson


Mannbyggnaden består på nedre botten af stuga kök kontor och förstuga med 2ne eldstäder på öfvre en kammare med eldstad och tvenne kontor anses i flyttnings kostnad till - 66.32

Boden gemensam med Andreas och Johannes denna åbons andel - 5:-

En wälfd  källare under särskilt halmtak anses uti flyttningskostnad - 12:-

Smedjan anses kunna flyttas för - 3:-

Andel brunnen - 1:24

Träd och hemlighetsanläggningen tillsammans med Andreas och Johannes - 2:-

Dess enskilda trän anses i flyttningskostnad till - 3:-

Andel: Ett svinhus med Andreas och Johannes - 1:-

Ladugård innehåller Stall vagnsbod hölada? Loge med 2ne lador och Fähus under samma tak anses till - 45:- 

3/16 mantal Nämndemannen Lars Jansson


Mannbyggnaden ett tvåvåningshus, på nedre botten indelat uti 2ne rum kök och skafferi, med eldstäder, ofvan tvänne rum vars innredande icke är fullbordade, dock det ena murat, både ofan och nedre römlig förstuga alt: godt skick och med omtanke anlagt på en ?? af sten   anses: kostnad till - 133:16

Boden innehåller på öfvre delen Spanmåls rum i nedre en åfvan jord murad källare med lerladt ? tak är rumlig och hög anses i kostnad till - 33:16

Bränneriet, detta hus är skildt från manngården innehåller å nedre botten ett rumme för Brännvinet med inmurad panna. Brun och pump och anläggning till ett mindre rum som är murat , ofvan en rökfri kölna alt: fullkommligt godt skick anses till - 55:-

Lott uti Hemmanets gemensamma Brunn - 1:24

Trädgårdsanläggningen innehåller utom Krusbärsbuskar, 13 Aplar 6 Päronträd 10 plommonds och 16 Körsbärsträn hvilka är unga anses kunna flyttas föd - 20:-

Ladugården bestående: Loge 2nr lador stall Fähus 2ne Wagnsbodar och 3ne svinhus alt under samma tak uti godt skick, så till det yttre som indre, anses kosta - 50:-

Sålunda öfverenskommit beslutadt och värderat Intygar Utsupra På embetets vägnar ?? Junggren

Föregående Protokoll är för oss uppläst och godkändt till alla delar intygar Utsupra  L Jansson Andreas Eliasson Anders Andersson

Johannes Andersson   A. Hammarström    

 

 


Anmäl
2009-03-18 12:08 #1 av: Gnidde

Intygar Utsupra Vad är det för betäckning ord yrke?? aldrig hört eller läst det förut.

Anmäl
2009-03-18 12:41 #2 av: pertho

Ut supra = som ovan. Latin.

Det var ett utomordentligt intressant protokoll. Man blir sugen på att försöka få tag på liknande för 'sina egna' gårdan. Var finner men dem?

 

Anmäl
2009-03-18 12:58 #3 av: AndersE

Visst är det intressant. Jag har hittat liknande avskrift för en anas hus i Skåne. Dessa inventeringar som gjordes inför skiften kan vara riktiga guldgruvor. Det är väl nästan enda chansen man har att få en bild av hur man bodde då.

 

 


Anmäl
2009-03-18 15:50 #4 av: zachs

# 2 Dom finns på nätet i Lantmäteriets historiska kartor. I handlingarna som finns till kartorna. Historiska kartorna är en guldgruva!Glad

Anmäl
2009-03-18 16:02 #5 av: pertho

#4. Tack för tipset.

Får sätta upp det på den redan långa todo-listan.

Ars longa. vita brevis. När skall allt bli gjort?

 

Anmäl
2009-03-18 17:14 #6 av: svenne

#5  pertho, tu ne cede malis.Flört

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.