Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen 01 ÖVRIGT 02 -- Proveniens in English 04 -- Om "Proveniens i Fokus" 05 -- Statistik för Proveniens 06 -- Instruktionsfilmer för iFokus 07 -- Datorprogram 08 -- Din egen hemsida 09 -- Utflyktstips 10 HISTORIA 11 -- Mikrohistoria 12 -- Arkeologi 13 -- Kultur och tradition 14 -- Militaria 20 SLÄKTFORSKNING 21 -- Släktforskningslaviner 22 -- Livsöden 23 -- Individforskning 24 -- Amerikaforskning 25 -- Yrke, titel 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 HEMBYGD 41 -- Lantbruksliv 43 -- Byggnader och deras delar 45 -- Kyrkogårdar och gravar 50 FÖREMÅL 51 -- Möbler 52 -- Allmoge 53 -- Textilt 54 -- Silver och Guld 55 -- Glasklart 56 -- Ur / klockor 57 -- Leksaker 58 -- Samlarobjekt 59 -- Gåtan...??? 60 DOKUMENT 61 -- Böcker och lästips 62 -- Brev och andra dokument

63 -- Klippt och skuret 64 -- Kartor 65 -- Foto och film 69 -- Bildgåtan?
62 -- Brev och andra dokument

Ett testamente.

2009-07-25 23:11 #0 av: pertho

Nedanstående inbördes testamente lades fram för Oppunda Häradsrätts vinterting 1816-03-14. Per Olsson i Krokäng hade dött 1815-11-30. Testamentet hade skrivits kort efter makarnas vigsel i Mars 1804. Det var det andra äktenskapet för dem båda och bägge hade redan vuxna barn.

Testamentets innehåll är konventionellt, men jag tycker handlingen har en oemotståndligt saklig, naiv och rörande karaktär. Trots att jag inte är släkt med någon av de inblandade kunde jag inte låta bli att skriva av det. Man kan se dem framför sig vid köksbordet, allvarliga, nästan högtidliga, på var sin sida om den tämligen ovane skrivaren, vem han nu var. Han har det inte lätt, vare sig med meningsbildning, interpunktion eller stavning. Huvudpersonerna har nog inte heller tänkt igenom dispositionen så noga, utan dikterar vartefter de kommer på olika saker som skall vara med. Men rätten godkände testamentet och gav det laga kraft.

"Ehuru Kärt och Ljuft, ett Ecktenskap vara må, blir det Likväl upplöst Genom den Timmeliga döden, för Den skuld och vid Enderas frånfälle Kommer all Sammans Som vi med Svett och möda förvärfva, att Delas, hvilket för den efterlefvamde Makan Synes blifva Nog besvärligt, och Det Så Mycket mer Som Gud den Högste ej har i Detta vårt Egtenskap begåfvat oss med några Barn eller Bröstarfvingar, hvarom icke heller är eller synes vara Någon förhoppning.
Derföre har vi Undertecknade Upprättadt oss emellan ett Inbördes Testamente af följande Innehåll.
Jag Pär Olsson i Krokäng och Österåkers Soken gifver och testamenterrar till min Kära hustru Kjerstin Anders Dotter följande :
den lilla stugan som vi nu bebo samt boden där brede vid med sina vindar där öfver, Lilla fähuset så ock stora skullen med sin skulle som nu nyttjas till fodergifva. Lika Ledes får hon behålla det ved huset som jag nu har eller öfverblifver så i som utom hus samt den lilla Källaren närmast stugan.
En tunna 2 fierdingar Råg, 1 fierding ärter Årligen så en sked roffrö på det ställe som där godt synes samt till Potattis Land uti humlegården nedan för fähuset. Foder, Hö. 4 Lass i 4 Vålmar i Lasset samt hafre för en Ko vad hon kan tarfva samt Sommar bette bland byens Kor. Humelgården vid vedhuset.
Likaledes gifver och Testamenterrar jag Kerstin Andersdotter till min Kiära make Pär Olsson den afkastning som jag har haft har och får af mit ägande 1/16 Krono skatte Hemman Mogetorp i Väst. Vingåkers soken som utgör årligen 1/2 Tunna Råg så 7 Kannor Linfrö och Löftäkt efter eget Behof och med eget arbete. Utom alt detta som förut nämndt är Gifver och Testamenterrar vi var till annan all vår lösa Egendom af vad namn det vara må, intet undantagande så at intet af våra arfvingar böra eller skola därtill komma för än beges vår död då sins emellan får dela vår gemensamma qvar Låttenskap efter Lag.
Men vidkommande Gångkläderna så den af os som först dör får dess arfvingar dem dela, var emot den efterlefvandes när den dör des arfvingar dem behålla.
Således vara vårt fullkomliga vilja å ömse sidor som med våra namns undersättande bestyrkas som skedde i Krokäng den 9 Maij 1804.
Per Olofsson
Kerstin Andersdotter.
Till Wittnen
Jon Ersson i Berga
Pehr Pehrsson i Spånga
Lars Larsson ibidem."

 

Anmäl
2009-07-26 00:23 #1 av: zachs

Vad roligt att läsa! Tack, för det pertho! Har i eftermiddag vaktat på vårt museum. Passade på att läsa i fattigvårdstyrelsens protokoll från 1882 också trevlig läsning.

Anmäl
2009-07-26 01:04 #2 av: AndersE

#0 Tack för att du skrev ner och delade med dig. Jag gillar också hur du hjälper oss frammana bilden av de två vid köksbordet. Rart.

 

 


Anmäl
2009-07-28 10:35 #3 av: Bjornen

Jag läser många sådana handlingar med lite särskilda ögon och fäste mig vid skeden rovfrö.

Anmäl
2009-07-28 12:41 #4 av: pertho

#3. Ja, det låter ganska rart. Inga överdrifter!

I ett husmanskontrakt i samma dombok ingår "sådd av 5 kannor linfrö och morött frö 1 sked." Rovorna skulle i det fallet levereras skördade: ½ tunna.

Förresten: Hur mycket är egentligen 'ett Hundra björklöv'? Det måste väl vara något slags knippor i stil med ett tjog halm.

 

Anmäl
2009-07-28 15:28 #5 av: Bjornen

Jag är ju särskilt intresserad av alla bevis på odling och vad, hur osv. Det är till faktasamling för mina uppteckningar om gamla odlade växter. Så därför ser jag efter sådana uppgifter. Hittar du flera notiser eller annat är jag mycket intresserad. Du får gärna skicka sådant direkt med epost till: bjorn.en@telia.com

Man torkade löv både i kärvar som torkades på hässjor eller i särsilda lövlador, eller som lösa löv som torkades på kornladgolv eller liknande. Hundra löv bör vara ungefär hundra löv som antagligen mättes upp. Om man inte mätte i storhundrade (=120).

Har du sett uttrycket "ett tjog halm" ? Det verkar vara avsett för halmslöjd och kanske bands i fittjor.

Det vore roligt att veta mera om dessa uttryck och i vilket sammanhang. Jag tar tacksamt emot mera information om det. 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.