2010-12-14 17:29 #0 av: [SvenA]

Dalupproret 1743 - En ny tolkning börjar växa fram

Tolkningen av händelserna vid det s.k. Dalupproret 1743, som oftast brukar kallas "Stora daldansen", har behandlats på denna hemsida i ett stort antal artiklar. Att det som skedde i Stockholm skulle vara ett folkligt uppror - det sista bondeupproret - har stått att läsa i våra historiska läseböcker ända sedan 1700-talet.

 

Läs hela artikeln här

Länk