Etikettmilitaria
Läst 18785 ggr
Gnidde
2007-07-21, 21:25

Jagarolyckan på Hårsfjärden.

 Jagarolyckan på Hårsfjärden. Ur flottans neutralitetsvakt 1939-1945

På förmiddagen den 17 September 1941 låg 1.a Jagardivisionen utom Stockholm förtöjd vid jagarbryggan vid Märsgarn. Klas Uggla låg närmast bryggan, därefter Klas Horn och ytterst Göteborg. Stockholm befann sig på Mysingen under ingående mot Hårsfjärden, där fartygschefen avsåg att förtöja utanför Göteborg omkring 1030. De vid Märsgarn förtöjda jagarna var samtliga avsläckta. Ånga erhölls från panncentralen i land och elektrisk ström från transformatorhuset intill jagarbryggan.

Vid vedettbåtsbryggan, närmast syd jagarbryggan, låg Kaparen och Snapphanen, även de avsläckta och med ånga från land. Längre sydvart låg depåfartyget Svea, ankrad och akterförtöjd. Närmast nord jagarna vid den så kallade proviantkajen låg en del trängfartyg, bland annat ångfartyget Viking. Till ankars på Hårsfjärden befann sig pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Tapperheten samt lasarettsfartyget Prins Carl.

En grupp S12 ur 2.div F 2 utförde under förmiddagen annfallsövningar mot pansarskeppen. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över Märsgarn och de därmed förtöjda jagarna.

Kl 0958 inträffade en våldsam explosion ombord på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn. Det var de stridsladdade torpederna i de aktra tubställen som hade detonerat. (Söndersprängda delar från torpederna hittades efter olyckan ett par hundra meter från olycksplatsen). En häftig brand utbröt midskepps och i de aktra överbyggnaderna på de båda jagarna och brinnande olja flöt ut i Märsgarnsviken och hindrade alla försök att från sjösidan bogsera bort de brinnande fartygen och bärga den innanför liggande Klas Uggla, som till en början var relativt oskadd.

Klas Horn sjönk klockan 1010 och Göteborg fem minuter senare. Båda jagarna bröts itu och sjönk med mittskeppspartiet först och för och akterstävarna sist. Klas Uggla antändes kl 1025 av brinnande olja och sjönk kl 1115. Då jagarna legat på botten en stund detonerade de i kastare och fällare akterut placerade sjunkbomberna, varigenom akterskeppen trasades sönder, vilket senare försvårade bärgningsarbetet och den tekniska utredningen.

Vid olyckan förolyckades 33 man ur jagarnas besättningar. Att icke fler människoliv gick till spillo berodde på en rad lyckliga omständigheter. Sålunda var hälften av besättningarna på Klas Horn och Göteborg permitterade. Flertalet av den ombordvarande delen av Göteborgs besättning stod vid explosionsögonblicket o kö för läkarbesiktning på Klas Horns back och alltså i skydd av jagarens bryggkomplex. Klas Ugglas besättning hade beklädnadsvård under förmiddagen, varför flertalet uppehöll sig under däck förut i fartyget. På grund av dessa dispositioner befann sig ovanligt få människor ovan däck på jagarna, när explosionerna inträffade. Att fartygen låg förtöjda vid land bidrog även till att de överlevande utan större svårighet kunde rädda sig undan den brinnande oljan och detonationerna. Personskadorna bland de överlevande besättningsmedlemmarna var förvånansvärt små. Några blessyrer lades om i Klas Horns sjukhytt av läkare och sjukvårdare innan jagaren sjönk och ett fåtal lätt skadade fördes till Prins Carl. Såvitt känt fick inte någon allvarligt men av sina skador.

Den 10 juni 1943 gjorde fältkrigsrätten vid kustflottan följande slutliga uttalande om olyckan: "Vid överblickande av utredningsmaterialet framstår det såsom anmärkningsvärt, att explosionen i tiden sammanfallit både med att flygplanen befunnit sig i närheten av jagarna och att instruktion pågått vid aktra tubstället på Göteborg. Utredningen synes dock visa, att sannolikt ingendera av tänkbara orsaker (ofrivillig avfyrning av torped eller tappat föremål från flygplan), har med olyckan att skaffa. Som en sammanfattning uttalar fältkrigsrätten, at möjligheten av den inträffade explosionsolyckan förorsakats av en olyckshändelse av något slag, samt att särskilt på grund av antaglig orsak till olyckan icke kunnat utpekas, övervägande sannolikhet talar för att den orsakats genom uppsåtlig skadegörelse, vars förövare dock inte kunnat anträffats. Fältkrigsrätten avskriver förty målet från vidare handläggning".

Jagarna bärgades genom Neptunbolagets försorg under våren och sommaren 1942. Medan Klas Uggla utrangerades på grund av för stora skador reparerades de två övriga jagarna och Göteborg och Klas Horn trädde åter i tjänst den 18 September respektive 25 December 1943.

Källa Flottans neutralitetsvakt 1939-1954

Hälsningar Gnidde.

AndersE
2007-07-22, 21:03
#1

Spännande historia Gnidde! Vilken syn det måste ha varit, med alla dessa stora fartyg samlade på samma plats.

Om det var sabotage tycker man att någon uppgift skulle dykt upp? Eller kommer någon framtida historiker hitta något i ett arkiv och ge oss svaret?

Det låter otroligt att två jagare sjunker inom 10 minuter. Likaså att två av fartygen kunde bärgas och repareras. Jag bifogar en bild på flygplanstypen som övade ovanför (jag är mer flyghistoriker än marindito…).

Gnidde
2007-07-23, 14:43
#2

Min far tjänstgjorde på en av jagarna som gick till botten. som tur ver var han i lan vid Hårsfjärden när olyckan inträffade. Hans vigselring låg i hans skåp och han trodde att den var borta för evigt, men när bom bärgade fartygen hittade han ringen, skåpet hade klarat sig. Han var maskinist på ett flertal fartyg under kriget.

Gnidde

Hälsningar Gnidde.

StefanW
2007-07-24, 02:20
#3

Det var intressant läsning. Frågan är om svaret någonsin kommer fram.

//Stefan

Stefan - Modellbyggare

Gnidde
2007-07-26, 14:37
#4

Det får vi troligen aldrig något svar på.

Hälsningar Gnidde.

Gnidde
2007-07-26, 14:43
#5

Detta är en bild på Klas Uggla. det var på denna jagare min far tjänstgjorde.

Hälsningar Gnidde.

AndersE
2007-07-26, 15:43
#6

#5 Vackert! Vilka linjer..

Momo
2007-07-27, 17:29
#7

Hej alla!

Jag är hysterisk nyfiken på vad som verkligen hände vid jagarlyckan vid Märsgarn. Anledningen är att jag själv har varit på hundträningsläger på ön och sett minnesstenen med mina egna ögon. Min pappa och man (som är rätt duktiga på svensk historia) förlöjligade mig totalt när jag tog upp historien. Stöddig som jag är måste jag försöka övertyga de om att jag har rätt. Vad gör man - söker på nätet. Att olyckan har hänt har jag fått rätt i men nu är jag ännu mer nyfiken på vem/hur/varför olyckan kunde hända. På någon sajt sas det att olyckan hemligstämplades i 40 år och att någon började rota blev resultatet hemligstämplat i 40 år till pga diplomatiska förbindelser. Varför hemligstämpla en olycka???

AndersE
2007-07-27, 17:58
#8

#7 Ja, det kanske finns något att avslöja? Du får väl börja på krigsarkivet…

AndersE
2007-07-27, 18:19
#9

#7 Välkommen hit förresten Momo!

AndersE
2007-07-27, 18:34
#10

Jag har tidigare haft telefonkontakt med en Anders Thornström på Krigsarkivet. Han verkade mycket kunnig och hjälpsam så ett platsbesök kan nog ge något intressant?

Gnidde
2007-07-28, 18:06
#11

Källa Flottans neutralitetsvakt 1939-1954 Skall var 1945 ej 1954 ett fel av mig ursäkta. Tror denna bild är från en jagares maskinrum. mucket mässing att putsa

Hälsningar Gnidde.

chrissan
2007-07-28, 18:08
#12

När min dåvarande pojkvän gjorde lumpen på Märsgarn så nämndes olyckan, oftast under rusets inflytande i mässen där han var uppassare.

Gnidde
2007-07-28, 18:10
#13

chrissan. När gjorde han lumpen. Jag låg själ vid den gamla jagarbryggan på Märsgarn, så varje gång man gick i land såg man stenen.

Hälsningar Gnidde.

chrissan
2007-07-28, 18:14
#14

Ca 1972-73 tror jag det var. Jag vet bara att han berättade de historier som drogs i mässen och tänkte inte mer på det. Och att han fick lov att ta hem en massa god mat som blev över till sin fattiga studentfamilj och stora hund.

Gnidde
2007-07-29, 14:53
#15

#14 Kan tro det sjäv gjorde jag lumpen 61-62.

Hälsningar Gnidde.

IngelaK
2012-04-15, 22:38
#16

När jag var barn berättade min morfars bror, sjökaptenen Steffen Kihlberg, att han varit med om händelsen och överlevt. Han hade vaknat till sans och upptäckte att han låg bland kvarlevorna av en kollega. Han anmärkte ofta att han tyckte det var konstigt att hans klocka fortfarande gick. Efter detta slutade han på sjön och började vid tullen. Finns det någon besättningsförteckning någonstans där man kan se att det här faktiskt är sant?

Gnidde
2012-04-16, 08:59
#17

Troligen på krigsarkivet kan du hitta besättningsfötteckning. Glad

Hälsningar Gnidde.

Upp till toppen