Etikettskrivtema
Läst 4809 ggr
zachs
2009-01-25, 21:42

Kv. på skuggs. - Sofia Eriksdotter

Detta är avskrift från Domboken från Kåkinds Häradsrätt år 1859. Några ord har inte gått att läsa men jag hoppas det blir sammanhang ändå. Det är en ruskig historia som jag tycker ger en liten inblick i hur det kunde gå till.

Sofia Eriksdotter var skiven på Socknens slut.

Barmamord i Kolahult år 1859

103  Enligt beslut vid urtima ting den 8 siste februari företog Hd. Rätten nu åter rannsakningen angående häktade pigan Sofia Eriksdotter från Bengtstorp  af  Kyrkefalla socken. C Carlberg tilltallad för barnamord och sedan den tilltalade som från Länshäktet ut forslad blivit åkt xx närvaroxx wid Rätten inställd widhöll hon sina förut gjorda uppgifter med den ändringen endast att hon någon tid före förlossningen dock ej senare än en månad förut förmärkt rörelse hos fostret i moderlivet och förnekade anständigt xx att hos henne uppstått något uppsåt eller tanke på att söka enslighet wid barnafödseln eller att fostret förgöra och undanröja. Dock kunde hon icke uppgiva något annat skäl varför hon förnekat och hållit hemligt sitt havande tillstånd wid de tillfällen hon blivit därom tillfrågad än att hon till en början fruktade icke få bostad i Kålahultet, dermed hustrun därstädes henne hotat samt sedermera blygts att erkänna så väl detta tillstånd som barnets framfödande.

      För att vittna i saken voro nu inkallade och tillstädes smeden Gustaf Olofsson vid Ledstorpet under Lilla Elgarås, enkan Anna Lisa Pettersdotter och förut afhörde vittnet Johanna Gustafsdotters halvbror Carl Larsson i Kålahultet vilka alla ojävige befunnes aflades vanlig ed, erinrades om dess vikt och särskilt afhörde  xx berättade i Gustaf Olofsson att den tilltalade samma dag hon enligt berättelse skall fött barn war hos vittnet och hämtade ett där till lagning in lämnat kokkärl men ehuru hon en timmas tid qvarstannande i vittnes hus under det lagningen fullbordades kunde dock wittnet icke förmärka hos henne något sjukdomsanfall eller illamående och wet icke vad som sedermera tilldrog sig.

      Anna Lisa Petersdotter att den tilltalade som i oktober månad 1857 kommit till Kålahultet där hon hos wittnets måg och dotter hade ett äldre oäkta barn inackorderat, begärde och fick tillstånd att där qvarstanna några månader men ehuru under tiden tydligen förmärktes att hon var havande, nekade hon alltjämt härtill, då hon därom tillspordes. Hon var även fullkomligt frisk hela tiden och jemväl då hon en måndag i på följande februari månad tidigt på dagen gick till smeden Gustaf Olofsson i Ledtorpet i det ärende denne omvittnat, men återkom icke från detta ställe, som är beläget en knapp halvmil från Kålahultet förän kl 9 på aftonen sedan alla i huset gått till sängs och efter det hon inkommit gick hon genast till vila utan att varken omtala hvad som före gått eller klaga över något illamående samt uppsteg morgonen därpå och förrådde icke heller då någon opasslighet ehuru hon tillfrågades om den synbarligen skedda barnafödseln nekade hon därtill envist även efter det hon blivit undersökt af en tillkallad i närheten boende jordgumma som vitsordade att barn nyligen blivit af den tilltalade framfött, därtill spår även röjdes därigenom att hon alla dagar i den veckan hade mer o mindre avföring av blod och kunde hon först på lördagen i samma vecka förmås att erkänna sin belägenhet, men uppgav därvid först att hon nedkommit med ett ofullgånget missfoster  som varit dödt samt framfödts i en sophög utanför stugan och än att det blivit framfött i en hage och kastadt i en bäck. Slutligen lät hon dock på följande tisdag förmå sig att själv gå efter och framtaga fostret som varit undangömt i ladugården och inknutit i ett lintyg, befanns vara något skadat förmodligen genom rottätning men även då så väl som sedermera nekade hon att fostret haft liv då det föddes.

     Carl Larsson att vittnet även boende i Kålahultet hade redan den måndagen då den tilltalade bortgick till Ledtorpet tyckt sig förmärka att hennes havande tillstånd war långt framskridet och där före uppmanat qvinnorna i huset på henne hava noga uppsikt, men då vittnet dagen därpå bortgick hade ännu icke kunnat förmärkas att den tilltalade undergått någon förändring, utan först då wittnet påföljande lördag hemkom fick wittnet höra att hon framfött barn, dock inlät wittnet sig icke i något samtal med henne därom och kunde därföre icke meddela någon vidare upplysning, widkänt.

Cheyenne
2009-01-25, 21:55
#1

Tack för att du delade med dig zachs.

zachs
2009-01-25, 22:22
#2

I Kyrkefalla Skaraborgs län A1:8 sid 171 står att Sofia fick:

Wid ? i Versås Dömd att undergå åtta dagars fängelse vid vatten och bröd för dödfött fosters läggande i lönn.

zachs
2009-01-26, 22:55
#3

Sofia Ericsdotter var född 1830-01-02 i Kyrkefalla och flyttar till Stockholm 1861. Hennes oäkta son som var inackorderad i Kolahult heter Johan Alfred född 1855-03-26 i Kyrkefalla och utvandrar till Amerika 1871. Om någon har lust att ta reda på hur det gick för Sofia och hennes son.

AndersE
2009-01-27, 01:06
#4

#0 Äntligen stund över för läsning…

Det var både intressant och lite obehaglig läsning. Man anar ju hennes situation, hur ohållbar hon måste ha upplevt den. Samtidigt är ju handlingen fruktansvärd. Men det är svårt att döma så här 150 år senare. Jag tror inte att jag riktigt kan sätta mig in i hur det var.

Om jag förstår #2 rätt så accepterade man tydligen hennes påstående att barnet varit dödfött.

#3 Ja, visst undrar man hur det gick.

zachs
2009-02-07, 19:36
#5

Detta kan kanske passa till "Kvinnor på skuggsidan"?

AndersE
2009-02-07, 20:23
#6

#5 Ja, det tycker jag väl!

Cheyenne
2009-02-08, 00:05
#7

#5 Absolut. Jag vill redan veta mer om Sofia.

AndersE
2009-02-08, 00:10
#8

Jag flyttar strängen till skrivtema…

Glad

zachs
2009-02-08, 00:24
#9

Leta efter henne i Stockholm känns som att leta efter en nål i en höstack! Har hittat henne i utflyttningslängde för Kyrkefalla 1861 på Svar hon står som nr 2. Men bara att hon flyttar till Stockholm. I folkräkningen 1880 hittar jag henne inte.

chrissan
2009-02-08, 00:34
#10

Kan detta vara sonen Johan, födelseår stämmer inte riktigt men det finns ingen annan Johan Larsson i Kyrkefalla i Emibas detta år:

Efternamn:   LARSON
Förnamn:     JOHAN
Ålder:       17            Kön: M
Född: 1853/1854
Församling:  KYRKEFALLA    Län: R
Titel/Anm:  
Utresehamn:  GÖTEBORG
Utvandrdag:  1871 09 08
Destination: JAMESTOWN
Medåkande:   NEJ
Källkod:     5:615:3826

AndersE
2009-02-08, 00:35
#11

Eriksdotter, Sofia
Inhysedotter (ogift kvinna)

f. 2/1 1830 i Kyrkefalla, Skaraborgs län (Västergötland)

Utvandrad 1854
från Undergården, Kyrkefalla, Skaraborgs län (Västergötland)
till Amerika

Källa: Husförhörslängd, s. 157

Emibas emigrationsakt: Kyrkefalla R 1854 001

chrissan
2009-02-08, 00:37
#12

Fast hon var ju åtalad 1859? Finns det två med så lika identitet?

AndersE
2009-02-08, 00:39
#13

#12 Ja, visst är det märkligt. Eller kom hon tillbaka?

AndersE
2009-02-08, 00:42
#14

I SVAR såväl 1880, 1890 som 1900 finns fyra Sofia född 1830 i Kyrkefalla. Ingen verkar rätt.

chrissan
2009-02-08, 00:43
#15

Hon kanske aldrig flyttade, hon bör ha varit gravid med sonen från ca 1 juli 1854. Det finns bara en Sofia Eriksdotter född det datumet i Kyrkefalla.

AndersE
2009-02-08, 00:44
#16

#15 En planerad emigration som inte blev av?

chrissan
2009-02-08, 00:50
#17

Pass hade hon skaffat i alla fall:

Namn: SOFIA ERIKSDOTTER
Född:
Hemförsaml: KYRKEFALLA    Län: R
Yrke/Titel: P
Avresetid: 1854
Destination: AMERIKA
Källkod: A 118:399

chrissan
2009-02-08, 00:51
#18

Gissa om hon finns i Jamestown? Det är inte det lättaste stället att hitta folk i.

zachs
2009-02-08, 01:56
#19

Sofia finns på A1: 7 sid 279 i Kyrkefalla GID 986.34.10100 Tycker det stå att hon flyttar in från Amerika. Sen tycker jag det står att hon är mormon.

chrissan
2009-02-08, 08:52
#20

Om mat tittar i utflyttningslängden, B:4, sid 54, så hittar man en hel grupp som utreser till Amerika med mormonerna i mitten av juli 1854. De rekryterade ju aktivt och hade gruppresor från Köpenhamn. Sofia är med i denna grupp. Tydligen kom hon aldrig iväg, i hfl AI:7 står det att hon är fd mormon och att hon kan ha återkommit från Köpenhamn. Hon kan ju rimligen inte ha hunnit till Amerika och tillbaka inom 1854 så hon vände nog eller blev tillbakaskickad. Det måste varit ganska skamfullt.

Det finns berättelser om dessa missionsresor med beskrivningar av deltagarna utgivna av mormonerna. Det var svenska mormonpastorer (äldste eller Saints) som reste fram och tillbaka med chartrade skepp för att värva.

chrissan
2009-02-08, 09:03
#21

Man kan läsa om dessa resor i "The journey is the award" gratis på

Mormonernas resor

Passagerarlistor

chrissan
2009-02-08, 09:12
#22

I boken finns resebeskrivningen för den resa som emigranterna från Kyrkefalla gjorde 1854. Bifogas som pdf

Bifogade filer
Gnidde
2009-02-08, 11:32
#23

En sorglig historia, men troligen inte allt för ovanlig i stan eller landsbygden på 1800 talet.

Hälsningar Gnidde.

Upp till toppen