2006-03-17 14:49 #0 av: AndersE

När du börjar söka efter din släkt bland kyrkböckerna ser du att det finns olika typer av böcker. Här går jag igenom de mest använda böckerna.

Allmänt

Det är stor skillnad mellan olika kyrkböcker, framförallt i äldre tid. Nyare böcker följer oftare standardmallar. Det skiljer sig mellan socknar och det skiljer sig beroende på vem som varit präst.

Ibland blir man rent lycklig. En präst som skriver fullt läsligt och fyller i med många intressanta kringuppgifter. I andra fall är det ytterst knapphändiga uppgifter förda med en helt oläslig handstil.

Husförhör

Husförhörslängderna har en beteckning som börjar med AI:1 och numreras vidare. Varje volym omfattar några år. Socknens olika byar och gårdar har gåtts igenom och de boende antecknats.

Den stora fördelen med Hfl är att man här ser familjesammansättningen - föräldrarna och barnen, deras födelsedatum och plats. Vilka uppgifter man mer kan hitta varierar mycket. Här kan finnas uppgifter om vigsel och död, om flyttningar, sjukdomar och mycket annat.

I en del socknar finns fina innehållsregister - i andra kan det vara ett mödosamt letande efter rätt familj eller person.

In- och utflyttning

In- och utflyttningsböcker betecknas B: och kan se olika ut. Det kan vara långa listor i kronologisk ordning där det på varje rad  antecknats namn och födelseår, varifrån man flyttat och varthän.

Det kan också vara enskilda blad för varje flytt, eller böcker där det helt enkelt antecknats löpande uppgifter om in- och utflyttningar.

Jag tycker att dessa böcker kan vara svåra att hitta i. Har man tur finns fina hänvisningar till dem i husförhörs-längderna.

Födde, Vigsel, Död

Dessa böcker kan vara separata eller samlade i en och samma bok. I senare böcker har man fyllt i förtryckta tabeller - i de äldre har det gjorts tämligen fria anteckningar på tomma blad.

Födsel- och dödböckerna betecknas C:, vigsel E:

 

Relaterade länkar

Av: AndersE

Datum för publicering

  • 2006-03-31