Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

01 ÖVRIGT 02 -- Proveniens in English 04 -- Om "Proveniens i Fokus" 05 -- Statistik för Proveniens 06 -- Instruktionsfilmer för iFokus 07 -- Datorprogram 08 -- Din egen hemsida 09 -- Utflyktstips 10 HISTORIA 11 -- Mikrohistoria 12 -- Arkeologi 13 -- Kultur och tradition 14 -- Militaria 20 SLÄKTFORSKNING 21 -- Släktforskningslaviner 22 -- Livsöden 23 -- Individforskning 24 -- Amerikaforskning 25 -- Yrke, titel 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 HEMBYGD 41 -- Lantbruksliv 43 -- Byggnader och deras delar 45 -- Kyrkogårdar och gravar 50 FÖREMÅL 51 -- Möbler 52 -- Allmoge 53 -- Textilt 54 -- Silver och Guld 55 -- Glasklart 56 -- Ur / klockor 57 -- Leksaker 58 -- Samlarobjekt 59 -- Gåtan...??? 60 DOKUMENT 61 -- Böcker och lästips 62 -- Brev och andra dokument 63 -- Klippt och skuret 64 -- Kartor 65 -- Foto och film 69 -- Bildgåtan?
61 - Böcker och boktips

Svenska gods och gårdar

2006-03-23 12:03 #0 av: AndersE

Här berättar jag om en fantastisk bokserie - full med spännande fakta om många av våra svenska gårdar.

Förlaget Svenska Gods och Gårdar

Förlaget Svenska Gods och Gårdar fanns i Uddevalla, men man anlitade medarbetare runt om i landet. Under 1930- och 40-talen utgavs i åtminstone ett par omgångar långa serier av böcker som i text och bild beskrev gårdar regionvis. Varje bok börjar med ett allmänt kapitel om landskapet och jordbruket, varefter följer hundratals sidor med gårsbeskrivningar.

Omfattande utgivning

Jag har som exempel en del från 1937 som omfattar norra Skåne. Den delen är på 832 sidor. Då gick det åt fem delar för att täcka hela Skåne - tillsammans blev det ca 4000 sidor som beskriver de skånska gårdarna!

I en senare utgiven bok - Västra Skåne (Malmöhus läns norra del) utgiven 1944 - finns en förteckning över hela 49 volymer som tillsammans täcker stora delar av Sverige. Så är t.ex. Skåne nu uppdelad i sex delar, Småland i fem delar, Västergötland i sex delar och Östergötland i tre delar. Min volym över västra Skåne är på 1170 sidor vilket gör att det nu gick åt ca 7000 sidor för hela Skåne.

Trots de imponerande talen är långt ifrån alla gårdar medtagna, men man har ändå en god chans att hitta just den gård man söker.

Vilka gårdar finns med?

Jag har hört olika skrönor om hur urvalet gick till. Här är en;

Man gick från gård till gård. Ställde upp fotografi-utrustningen och brände av en eller två blixtar (utan att faktiskt ta ett foto - filmen var dyr). När gårdens folk frågade vad det var frågan om  berättade man hur man tog bilder av traktens finaste gårdar och att detta sedan skulle ingå i ett praktfullt bokverk.

Gårdens ägare erbjöds nu att förhandsteckna sig för ett exemplar. Det fanns olika inbindnings-möjligheter och man kunde få familjens och gårdens namn i guldtryck på omslaget. Säkert var kostnaden för att beställa ett exemplar hög.

Om man lyckades med försäljningen tog man därefter ett riktigt foto (utan blixt) och gården kom med i upplagan! I annat fall vandrade man vidare till nästa gård.

Vilka köpte boken?

Jag tror att dessa böcker framförallt funnits i just de gårdar som finns med. Säkert var det mycket spännande att titta i boken, läsa om granngårdarna och jämföra arealer, djurbestånd och taxeringsvärden.

I en del utgåvor fanns särskilt utrymme för att göra anteckningar om den egna gården "för framtida generationer".

Vilka uppgifter hittar jag i "Gods och gårdar"?

Det finns ganska stora variationer, men jag ska visa två exempel. Först en herrgård i Västergötland. Min mormors farmors mormor var piga här i slutet av 1700-talet. Läs mer! Det andra exemplet är en gård i Skåne - Hitsåkra gård i Starby - min farfars mormors farfars far köpte den gården 1771 och den gick sedan i arv son till son ända till 1968.

Ruder

Postadr.: Tibro. Tel. 2.

Areal: Total 671,5 har, därav 143,5 åker, 454,5 skog, 55 kultiv. Betesmark. Tax.-v. 227.500.

Jordart: Lerjord o. lätt jord. Djurbesättn.: 15 hästar, 90 nötkreatur av S. R. B.-ras. Dessutom finnes blårävsfarm på ett 50-tal djur.

Godsets huvudbyggnad skall ursprungligen vara uppförd under under 1600-talet men visar spår av senare förändringar. Av ekonomibyggnaderna är den äldsta en i början av 1800-talet uppförd loge, därnäst kommer ett magasin från tiden omkring 1850. Ladugården är byggd 1916 och stallet 1931.

Ruder har under tidernas lopp innehafts av flera bemärkta ägare. Den förste kände av dem, kronofogde John Larsson, deltog med utmärkelse i det danska kriget i början av 1600-talet och blev härför adlad med namnet Björnberg. Han följdes som ägare till gården av sin son Anders, som var löjtnant. Därefter till trädde dottern Anna, en dugande kvinna, som länge själv skötte gården. Hon gifte sig med Johan Wulfenstierna, också en av dem som adlats för sina militära förtjänster. Efter dennes död 1708 tillträdde hans son kommerserådet och kommendören Jonas Wulfenstierna. Vid dennes död 1762 tillträdde hans svärson lagmannen friherre C.M. Adlermark, därefter dennes måg hovjunkaren G. Silfverstråle. 1814 tillträdde genom köp ryttmästaren Hans Fock, 1878 genom arv dennes son ryttmästaren Nils Fock och 1910 genom köp från dennes sterbhus svärsonen landshövding Gerhard Dyrssen. 1936 tillträdde nuvarande ägaren.

Ruder var förr en betydande skogsegendom, men flera av dess utgårdar ha med tiden frånsålts.

Äg.: Godsäg. Johan Dyrssen f. 12. Son till major Nils Dyrssen o. h. h. Irma f Algren.

Hitsåkra 1

Postadr.: Spannarp. Tel. 27 Starby.

Areal: Total 17,4 har, därav 16,7 åker, 0,1 mosse, 0,6 tomt, trädg. o. väg. Tax.v. 29.000.

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1863. Ekonomibyggn. uppf.: Logl. 1923, stann restaur. o. omb. 1924. 4 hästar, 6 kor, 6 ungdj., 5 svin, 3 får, 50 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten i början av 1700-talet, nu i femte gen. från far till son.

Äg.: Carl Arvid Andersson f. 28/2 1878. Son till Sven Andersson o. h. Kersti f. Nilsson.

Var hittar jag Gods och gårdar idag?

Böckerna är idag mycket eftertraktade och kostar därför ganska mycket att köpa. På antikvariat kan man hitta boken - ett sätt är att söka på Bokbörsen. Räkna med priser på mellan 600:- och 2.000:- per del - beroende på vilken del det är och naturligtvis på skicket.

Med lite tur kan man hitta böckerna till betydligt bättre pris på Tradera. Kom dock ihåg att du då får lägga till ca 120:- för frakten - oavsett om du köper boken på Bokbörsen eller på Tradera.

Biblioteken brukar ha flera delar av böckerna, men sällan till utlån utan du hittar dem i referensdelen. Det betyder att de ofta är hårt slitna och det kan vara svårt att få bra kopior gjorda.

Relaterade länkar

Av: AndersE

Datum för publicering

  • 2006-03-23

 


Anmäl
2006-03-24 13:14 #1 av: AndersE

Om någon söker information ur "Gods och gårdar" kan jag erbjuda hjälp i följande delar som jag har hemma:

  • Malmöhus län södra / Skåne södra / Del IV / 1944
  • Malmöhus län norra / Skåne västra / Del V / 1944
  • Skåne norra / Del VII / 1937
  • Västergötland / Skaraborg norra / Del XXXII / 1942

 

 


Anmäl
2006-04-17 00:00 #2 av: Ingegerd

Upplägget för Svenska Gods och Gårdar verkar vara detsamma som för Sveriges Städer och Samhällen jämte Landsbygd. Är det någon som vet om båda bokverken finns för hela landet, eller om utgivarna har koncentrerat sig på olika landsändar?

Jag har haft mycket glädje av Sveriges Städer och Samhällen, Södermanland del II, även om jag hittat en del fel om mina närstående. T. ex. har farmor fått fel födelseår, farfar fel födelsegård, farmors mor fel patronymikon. Mamma tyckte inte om att pappa var så lättövertalad och beställde boken, när uppgifter samlades in i mitten av 40-talet. Kvittot finns kvar och visar att den kostade 150 kronor, och det var ju en ansenlig summa för en bok 1947. Men så är det också en tegelsten på ca 5 kg. Vikten har jag räknat ut genom att hålla i den när jag ställt mig på badrumsvågen.

 

 

Anmäl
2006-04-17 00:40 #3 av: AndersE

Välkommen hit Ingegerd!

"Sveriges Städer och Samhällen jämte Landsbygd" vet jag inte om jag sett...

Innehåller den också fastigheter - såväl gårdar som hus i staden?

Jag har sett något som heter "Sveriges städer". Det jag såg var band 3 - Blekinge, Kristianstad från 1918. Det verkade mer vara en beskrivning av städer och inte detaljerade beskrivningar fastighetsvis.

Jag skulle tro att 150 kr 1947 motsvarar 2500 kr idag. (Beräknat utifrån "Levnadskostnadsindex" på SCB.

 


Anmäl
2006-04-17 00:57 #4 av: AndersE

Ingegerd, man kan nog säga att "Gods och Gårdar" omfattar hela landet. Jag har sett föteckningar på upp till 49 delar.

Exempel:

11. Stockholms län
12. N. Södermanland
13. Sv. Södermanland
14. Östra Södermanland

 


Anmäl
2006-04-17 20:58 #5 av: Ingegerd

Hej Anders och andra släktforskarvänner!

Namnet Sveriges Städer och Samhällen passar inte alls in på det band jag har. Det beskriver huvudsakligen, med bild på bostadshuset, gårdar i socknarna i östra Södermanland med uppgifter liknande dem som finns i exemplet från Svenska gods och gårdar i början av den här diskussionen. Det finns också personuppgifter om ägare och arrendatorer och deras familjer. En del småföretag i samhällena presenteras också. Nyköpings stad finns däremot inte med. Den kanske finns i del I, jag vet inte. 

 

Anmäl
2006-04-17 21:53 #6 av: AndersE

Ja, Ingegerd - det låter onekligen som att det var en slags konkurrent till Gods & Gårdar. Undrar om den gavs ut mer än i Södermanland?

 


Anmäl
2006-06-17 19:43 #7 av: AndersE
Det finns en diskussionssträng också om Gods o Gårdar...

 


Anmäl
2006-08-27 12:49 #9 av: AndersE

Jag hittade en ny uppgift - i en kommentar på Anbytarforum - enligt nedan:

titel: Svenska gods och gårdar / under redaktion av [d. 2-6:] Carl-Eric Ohlén, [d. 7 ff:] Wald. von Sydow och Sten Björkman
förlag/år: Uddevalla : Svenska gods och gårdar, 1935-1946
omfång: 51 vol.
medarbetare: Ohlén, Carl-Eric, 1906-1974
medarbetare: Sydow, Waldemar von, 1890-
medarbetare: Björkman, Sten

 


Anmäl
2006-08-29 14:38 #10 av: mosterMimmi
Hej!
Nu har jag också hittat hit. En fantastisk sida med allt som jag verkligen älskar, bilder på gamla saker och släktforskning som är mitt nya intresse. Så därför undrar jag om det finns byarna Norra Sandby, västra Torup och Örkened i den norra Skånes Gods och gårdar. Finns det så är jag intresserad av vissa personer och gårdar där.Jag har börjat åka runt och kika på gamla gårdar som tillhört de förlevande. Det är spännande! Och det blir ju roligt om man kan komplettera dessa nytagna bilder med bilder hur det såg ut då på 1930-talet. Många av torpen och byggnaderna kolades upp under andra världskriget. Bland annat detta torp som var Bliss-Pelles i Ekeshult, Örkened. Nu fanns en enormt vällagd skorsten och trappstenen kvar, men det var allt.  Ruinerna finns på skåneleden mellan  Sporrakulla och Breanäs.
Anmäl
2006-08-29 15:08 #11 av: AndersE

Välkommen hit Mimmi!

Jag tycker också det är spännande att besöka anornas bostäder. Det kan kännas ganska spännande att stå där och se på nutiden och samtidigt föreställa sig hr det såg ut och var en gång.

Jag har berättat om flera sådana ställen här på Proveniens.

Alla de tre orter du nämner finns med i den bok från 1937 jag har. Vilka gårdar är du intresserad av?

 


Anmäl
2006-08-29 16:01 #12 av: mosterMimmi

Hej!
I Norra Sandby är det Sandbydal, ägare antingen Alfred eller Albert Olsson. (min morfar och hans far)
I V. Torup är det Hissmossa, Ägare Emil Cronholm (min farfar)

I Örkened är det flera ställen jag är intresserad av
1.gården Örnanäs ägare vet jag inte. (Kan vara Robert)
2. Finns Blissingastugan där blir jag jätteglad, kallades för Blisstorpet. 3.Olof Jönssons i Esseboda (min mormors mormors kusin)
4. Grimsboda. Ägare vet jag inte, men det finns tre gårdar där och alla är intressanta.
Var det för många? Jag blir nog lite väl entusiastisk. Och jag är sååå nyfiken med!! 

Anmäl
2006-08-29 16:47 #13 av: AndersE

Mimmi, tyvärr verkar det saknas några sidor i min bok - däribland N. Sandby...

Men några napp blev det!

 

 


Anmäl
2006-08-29 16:47 #14 av: AndersE

Örnanäs

 


Anmäl
2006-08-29 16:48 #15 av: AndersE

Grimsboda

 


Anmäl
2006-08-29 22:18 #16 av: mosterMimmi
Tack Anders E!
Jag blev riktigt rörd av att se bilderna och läsa texten. Så intressant det är att läsa om gårdarna.  Men det som rörde mig mest att detta är den enda bild på stamhemmanet som jag sett. Jag kunde bli säker på det genom att det är Hemlinge-Viktor som är ägare till "vår" gård". Efter Viktor ärver ett barnbarn gården som nu ägs av Åhus kyrka. Men enligt en uppgift övergavs gården på 1930-talet. Men så glad jag blev att se en bild på stället.Det gick ur vår släkt genom en skenaffär. När tio år var gångna skulle det åter gå tillbaka till "vår" släktgren men så var det ju inte skrivet på papper så det blev inget med det.
 
Nästa gång jag kommer dit ska jag ta ett kort som är exakt från samma vinkel.Detta kort är mer från sidan men riktat på samma håll.
Tack än en gång!
Anmäl
2006-10-11 00:14 #17 av: AndersE
Jag hittade denna förteckning över utgivna delar i serien.

 


Anmäl
2006-10-11 00:22 #18 av: AndersE

Flera av delarna i bokserien(serierna) Gods och Gårdar finns nu digitaliserade och går alltså att köpa på DVD-skivor. För den som söker uppgifter blir det betydligt billigare än att köpa böckerna på antikvariat.

Mer info!

 


Anmäl
2006-12-16 11:09 #19 av: AndersE

Flitiga Hallands Genealogiska Förening har nu också samlat:

  • - Gods och Gårdar 1939
  • - Gods och Gårdar 1945/46
  • - Sveriges Bebyggelse Halland 1948
  • - Hallands Bebyggelse 1964

på 5 st CD-skivor. Priset är 180 kr för alla fem CD-skivorna.

 

 


Anmäl
2007-04-13 23:39 #20 av: Celia

Hittade hit via värdsajten och undrar varför jag aldrig har varit härinne tidigare... Jag har länge tänk att gå en kurs för att lära mig släktforska, nu kanske jag kan hitta lite tips härinne :)

De här böckerna som ni har diskuterat ovan, finns det någonstans förteckningar över vilka gårdar som varit med? Jag tror nämligen att jag blir besviken om jag köper skivorna eller en bok och inte hittar det jag söker. Fast det kanske kan vara kul att ha CD-skivorna ändå :)

Mvh, Cecilia

Anmäl
2007-04-14 14:49 #21 av: AndersE

#20 Välkommen hit Celia!

Någon förteckning har jag inte sett. Du kan alltid lägga en fråga här - kanske någon har boken eller skivan och kan kolla.

Är du intresserad av att börja släktforska kan du börja med att titta här:

Återkom gärna med frågor. Här finns många som är hjälpsamma!  :-)

 


Anmäl
2007-04-14 22:29 #22 av: Bjornen

Även större gårdar som inte betalade finns med i boken. Jag vill minnas att gårdar med ett taxeringsvärde över 10.000 finns med längst bak med en rad. Det är gårdens ägare som lämnade uppgifterna och antalet djur och byggnadsår för olika byggnader stämmer oftast. Men släktförhållandena varierar mycket. En del skryter om att gården gått i arv i många generationer, trots att den gått ur släkten genom dubbla giftermål. Medan andra är mycket försiktiga och berättar om att gården gått i arv när farfar köpte gården från sin far eller svärfader.

Anmäl
2007-04-14 22:39 #23 av: AndersE

#22 Tack för uppgifterna. Jo, det brukar finnas kompletterande sidor längst bar. Jag har inte tänkt på att det skulle vara större gårdar.

Vilka uppgifter som finns med, och hur detaljerade de är, varierar mycket.

 


Anmäl
2007-04-16 04:09 #24 av: Celia

#21 - tack för varmt välkomnande :) Jag glömde lägga sidan bland favoriter och gör det nu (annars glömmer jag att kolla varje dag). Även stort tack för länkarna, dessa ska jag kika närmare på imorgon för nu är det sovdags.

Jag undrar om någon känner till om en gård med namnet Håstorps Gård finns med i något av banden?

Mvh, Cecilia

Anmäl
2007-04-16 13:33 #25 av: AndersE

Celia, var i landet?

 


Anmäl
2007-04-16 17:03 #26 av: Celia

Tillhör Genarp (Lunds kommun). Tillhörde nog Bara härad förr, har läst det i någon gammal historia om Genarp.

Mvh, Cecilia

Anmäl
2007-04-16 21:58 #27 av: AndersN

Någon förteckning över fastigheterna i Gods och gårdar kan jag inte presentera. Däremot har jag fastnat för serien Sveriges bebyggelse, som är mer okänd (men presenteras på annat håll här på proviniens). Då någon komplett lista över vilka delar (totalt 53 st) som finns och vilka socknar de täcker inte står att finna på webben har jag beslutat mig göra något åt saken:
http://hem.bredband.net/b405165/sverigesbebyggelse.htm

På sidan ovan håller jag på att sammanställa - till att början med - en lista på delarna och vilka socknar de upptar. I Sveriges bebyggelse finns också en sammanställning av de olika fastigheter som ingår längst bak i varje del. Mitt mål är i slutänden också lägga upp de listorna, så att man kan söka på fastighetsbeteckningar och hitta rätt del!

mvh,

AndersN

Anmäl
2007-04-17 02:08 #28 av: Celia

Spännande :) Vilket arbete du gör, tack så mycket för länken!

Anmäl
2007-08-17 15:47 #29 av: lisopasi

Min DVD för Svenska gods och gårdar Sydöstra Sverige kom idag, vilken guldgruva!

Första gården i bifogad fil är min farmor Ingegärds föräldrarhem :)

Anmäl
2007-08-17 17:45 #30 av: AndersE

#29 Det ser ju mer ut som villor...?

 


Anmäl
2007-08-17 18:04 #31 av: lisopasi

#30 ja de gör de, men man ser inte övriga byggnader på bilden, den översta som är "min" har 3 hästar, 10 kor, 6 ungdjur, 16 svin, 5 får och 50 höns...

Anmäl
2007-11-22 15:04 #32 av: a_hansen

Läs en fascinerande artikel kring just bakgrunden till och genomförandet av projekten Svenska gods och gårdar och dess efterföljare Sveriges bebyggelse i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften RIG!

Anmäl
2007-12-31 22:20 #33 av: kylle

Old Books Digitally Remastered säljer hela bokverket på 3 CD skivor

Anmäl
2007-12-31 23:25 #34 av: AndersE

#33 Välkommen hit kylle, och tack för tipset.

Länk

Fast skivorna innehåller inte riktigt alla böcker...

 


Anmäl
2008-01-02 00:07 #35 av: ambi

Jag har plockat fram några gamla frågor om byggnader i AF under Gamla bilder. Här kan verkligen sådana här böcker komma till pass. Det finns ju verkligen många frågor, som är obesvarade. Jag hoppas att de som har sådana här böcker kollar igenom de arkiverade frågorna efter obesvarade frågor under Gamla bilder i Anbytarforum.

Anmäl
2009-09-26 17:12 #36 av: Phase

hej.

Vart ska man leta om man vill ha mer information om vårat hus som ligger i Östervåla (upplandslän) som förut tillhörde Västmanlands län?

Tacksam för svar

 

/Maria

Anmäl
2009-09-26 18:52 #37 av: mbss

Jag har samtliga band av Gods och Gårdar digitalt.. En riktig guldgruva!

Gården vi äger finns med där och det är kul att ha lite äldre foton även om kvalitén inte är suverän.

huset runt 1910-1920, från ett vykort

huset runt 1939, från Gods och Gårdar

huset innan renoveringen, eget foto från 2008

huset efter renoveringen, eget foto från 2009

Inte mkt som skiljer genom 100 år.. Glad

 

Anmäl
2009-09-26 18:53 #38 av: chrissan

I det län som Östervåla tillhörde ca 1935-45 skulle jag tro. När bytte ni län?

Anmäl
2009-09-26 18:57 #39 av: Cheyenne

#37 Så jättefint. Älskar era fönster! Personligen tycker  jag att ni har gjort ett jättebra jobb med att inte "renovera sönder" huset. Som du skriver; "Inte mkt som skiljer genom 100 år".

Anmäl
2009-09-26 19:01 #40 av: chrissan

Jättefins mbss!

Jag har många band på DVD, köpte upp mig på släktforskardagarna

Anmäl
2009-09-26 19:38 #41 av: svenne

Fin och mysig stuga, mbss!

Jag såg att Gods och gårdar såldes under släktforskardagarna på DVD med sökbara databaser i PDF-format. 

Själv köpte jag en del band för några år sedan som inte är sökbara.Rynkar på näsan

Anmäl
2009-09-26 19:40 #42 av: chrissan

Man får rabatt om man vill ha de sökbara och har de gamla, kolla men Mats som har firman OBDR

Men de icke-sökbara funkar rätt bra.

Anmäl
2009-09-26 19:42 #43 av: svenne

Jodå, visst gör de det och ofta är man lite bevandrad i trakterna så det har hittills inte inneburit några problem men jag såg ju här en chans att få gnälla lite.Flört

Anmäl
2009-09-26 20:02 #44 av: Cheyenne

#43 Din gnällspik...! FlörtKyss

Anmäl
2009-09-26 21:33 #45 av: svenne

Ja, jag är gôbbgrini!Flört

Anmäl
2009-09-27 13:43 #46 av: leja

Fint hus fin renovering,

# 38 Länsbytet skedde i samband med valet 2006.

Vad ska man ha som signatur tro?

Anmäl
2009-12-12 19:44 #47 av: Yred3

Kan det finnas med ett soldattorp i Gryttinge, Torrlösa? Min farmors farmors far Per Knutsson Bildt som föddes 1801 dog som rotesoldat drygt 40 år senare i ett sådant hus.

Anmäl
2009-12-12 20:51 #48 av: AndersE

#47 Generellt är det snarare gårdar än torp som är med. Har du något namn eller fastighetsbeteckning på torpet?

 


Anmäl
2009-12-13 19:31 #49 av: Yred3

Har inte sett denna fråga tidigare. Trodde att man kunde se det på Genline: Hfl. Gid:1388.14.95500 Men man ser bara att det är Gryttinge roten. Dödbok saknas  när han avled 25 maj 1844, annars brukar man kunna se var de har bott då.

Anmäl
2009-12-13 20:02 #50 av: AndersE

#49 Jag har kikat på de gårdar som är med från Torrlösa och inget verkar vara något soldattorp.

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.