Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

01 ÖVRIGT 02 -- Proveniens in English 04 -- Om "Proveniens i Fokus" 05 -- Statistik för Proveniens 06 -- Instruktionsfilmer för iFokus 07 -- Datorprogram 08 -- Din egen hemsida 09 -- Utflyktstips 10 HISTORIA 11 -- Mikrohistoria 12 -- Arkeologi 13 -- Kultur och tradition 14 -- Militaria 20 SLÄKTFORSKNING 21 -- Släktforskningslaviner 22 -- Livsöden 23 -- Individforskning 24 -- Amerikaforskning 25 -- Yrke, titel 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 HEMBYGD 41 -- Lantbruksliv 43 -- Byggnader och deras delar 45 -- Kyrkogårdar och gravar 50 FÖREMÅL 51 -- Möbler 52 -- Allmoge 53 -- Textilt 54 -- Silver och Guld 55 -- Glasklart 56 -- Ur / klockor 57 -- Leksaker 58 -- Samlarobjekt 59 -- Gåtan...??? 60 DOKUMENT 61 -- Böcker och lästips 62 -- Brev och andra dokument 63 -- Klippt och skuret 64 -- Kartor 65 -- Foto och film 69 -- Bildgåtan?
30 - Din egen bok

Min första bok

2007-06-14 13:53 #0 av: AndersE

Jag har skrivit min första bok. Den handlar om min farmors släkt och här berättar jag en del om mina idéer kring att skriva och ge ut en bok.

Vem skrev jag för?

Precis som jag var inne på i min artikel "9 Mikrohistoria, skrivande" så är det viktigt att veta vem man skriver boken för. Jag har som så många andra släktforskare upptäckt att intresset för min hobby inte alltid är det jag önskar. Jag har delat med mig av utskrifter från mitt släktforskningsprogram - och upptäckt att de förblir olästa. Genom att skriva en bok hoppades jag kunna presentera min släktforskning på ett mer attraktivt sätt.

Det innebär att jag skrev min bok för mina släktingar - inte för allmänheten. Det innebar samtidigt att jag inte skrev för någon annan släktforskare, utan för människor med ett "mildare" intresse för släktforskning.

Hur skrev jag?

Med hänsyn till min målgrupp gjorde jag ett antal val:

Val av tema. Jag valde att berätta om min farmors föräldrar. Inga av barnen lever men det finns 8 levande barnbarn och 29 barnbarn. Det jag skrivit ligger tillräckligt nära för att kännas intressant och berörande, men ändå så långt bort att det känns "historiskt" och att jag kan tillföra ny kunskap. En annan fördel med denna tidsepok är att det ofta finns en "muntlig tradition" som kan utgöra källa.
Lagom omfattning. Min bok blev på 120 sidor. Jag hoppas att jag hittat en balans där den är tillräckligt innehållsrik utan att bli för krävande. Det hade varit lätt att göra en tjockare bok. Utmaningen har varit att ta bort det som inte tillfört berättelsen något.
Format. Jag valde att göra boken i A5, och skrev den i "Word". På så sätt var det lätt att göra inställningar, och det är ett ekonomiskt format. Varje A4-ark ger fyra sidor. Boken blir också lätt att hantera, att ta med och att läsa.
Bilder. Jag har haft turen att hitta många foton. Jag har valt att ha dem insprängda i texten. Jag tror att det förenklar läsningen och gör den roligare. Där jag saknat bilder "från tiden" har jag istället tagit nya bilder - "så här ser det ut idag." Jag har också använt enkla kartor för att läsaren ska förstå var berättelsen utspelar sig.
Rubriker. Jag har använt åtta huvudrubriker och över sjuttio underrubriker och har en innehållsförteckning i början av boken. Det gör det lätt att hitta olika passager, och det gör att man kan välja att hoppa i texten istället för att läsa "pärm till pärm".
Lättillgängligt. Jag har försökt undvika alltför mycket detaljfakta. Tanken är att en löpande text, utan för många exakta datum, gör att berättelsen träder fram. Jag har också försökt att skriva en trevlig bok, med roliga och glädjande episoder. De synpunkter på innehållet jag har fått har jag tagit hänsyn till.

Disposition

Jag började mitt skrivande genom att göra en struktur. Jag skrev helt enkelt ett antal huvudrubriker i den ordning jag ville ha dem. Efterhand lade jag sedan till underrubriker. För huvudrubrikerna valde jag en slags "tematisering", där varje kapitel berättar om en speciell epok i familjens liv. I huvudsak följer dock boken en kronologisk ordning.

När jag skrev boken skrev jag sedan ett kapitel i taget i separata dokument. Inte förrän sista kapitlet var klart lade jag ihop dem i ett dokument.

Mina kapitel, med kommentarer:

FÖRORD - Här ger jag på tre sidor en personlig introduktion och förklarar vad boken handlar om. Jag tackar också de som hjälpt mig med boken.
VAGNMAKARENS SVEN - Här berättar jag - ganska kort, fem sidor, fyra underrubriker - om min farmors far, om hans föräldrar, syskon och om hans uppväxt.
SKRÄDDARENS EMMA - Här berättar jag - på nio sidor och med sju underrubriker - om min farmors mor. Hon har en del intressanta personer i sin antavla, så jag går in lite mer på hennes anor och släkt. Jag har en del intressanta uppgifter om hennes mor som jag tar upp, i övrigt beskrivs hennes uppväxt ganska kort.
SMEDEN PÅ TROLLEHOLM - Detta kapitel börjar med att min farmors föräldrar träffas och gifter sig, sedan berättas om deras 27 år som smedfamilj på Trolleholms slott. Under denna tid föds alla barnen. Kapitlet har sju underrubriker och är på 23 sidor.
LANTBRUKET I TJÖRNARP - Ett ganska kort kapitel - 12 sidor med åtta underrubriker - om deras tid som lantbrukare mellan 1908 och 1912.
ÅREN I LUND - Om tiden från det att familjen flyttar till Lund fram till dess att min farmors föräldrar dör 1924 respektive 1926. Detta är mitt längsta kapitel på 40 sidor och med 32 underrubriker.
UTVANDRARNA - Min farmors morbror och bror utvandrade. Jag har ägnat ett kapitel om fem sidor, med sex underrubriker, åt deras utvandring och vad som hände med dem i Amerika. Den ene fick barn och jag ägnar några ord åt dessa. Det hade varit roligt att kunna presentera nutida släktingar, men det har jag inte lyckats med.
SVEN OCH EMMAS BARN OCH BARNBARN - Jag avslutar min bok med 10 sidor och sju underrubriker, där jag skriver några rader om vart och ett av barnen, vad som hände dem, och vilka barn och barnbarn de fick. På så vis hittar dagens läsare sig själva, eller sina föräldrar.

Bilagor

Jag har ofta fått förslag om att avsluta min bok med traditionella släktforskningstabeller, men min erfarenhet är att det inte är så intressant för de flesta läsare. Istället inleder jag min bok med tre sidor:

1. En enkel grafisk antavla för min farmors far och tre generationer bakåt
2. En enkel grafisk antavla för min farmors mor och tre generationer bakåt
3. En tabell med deras barn, barnbarn och barnbarns barn

Tanke är att läsaren skall kunna återvända till dessa sidor under läsningen av boken, då namn dyker upp och man undrar var de hör hemma.

Korrekturläsning och ryktesspridning

Jag har några tips som man kan använda under arbetet:

Testa. Jag lade ut några texter på prov på Proveniens, och fick värdefull feedback. Sedan valde jag ut några kapitel och skrev artiklar på Proveniens. Att se sin text publicerad hjälper dig att upptäcka fel, och se nya möjligheter. Dessutom får du ytterligare feedback från andra läsare. Du kan också låta släktingar läsa dessa "smakprov".
Skriv ut! Det är skillnad mellan att läsa på skärm och att läsa på papper. Tryck ut din text med jämna mellanrum. Du kommer att upptäcka fel du missat innan, och du får möjlighet att låta andra läsa och ge sina synpunkter.
Sprid ut ryktet! När du kommit en bit på väg kan du börja sprida ryktet om din bok. Kontakta alla släktingar och berätta vad du håller på med. Fråga om de har fler bilder och berättelser som du saknar, och fråga om de vill förhandsbeställa boken. På det sättet fick jag in mängder av nya fakta och bilder. Jag fick också en uppfattning om hur många böcker jag skulle trycka, och jag fick många nya trevliga bekantskaper!

Val av tryckeri

Jag började med att försöka söka ett lokalt tryckeri, men fick antingen nej på förfrågan eller en alltför dyr offert. Ganska snart valde jag istället mellan ett antal "print-on-demand-företag" med ganska likartade upplägg. De hade informativa hemsidor, bra kombination mellan rimliga priser och bra service. Jag tyckte det var en fördel att dels kunna beställa en mindre upplaga för eget (läs släktens) behov, och dels kunna lämna eventuell tillkommande försäljning åt företaget.

De faktorer som slutligen avgjorde valet var två - kontakt och pris. "Opus Liberum" i Finland var det företag som har varit lättast att komma i kontakt med - snabba och relevanta svar, och deras offert var dessutom lägre än konkurrenternas.

Tryckning

Det var alltså till Opus Liberum jag skickade mina filer. Det var två Word-filer - inlaga och omslag - samt två Pdf-filer. Jag använde ett gratisprogram för att göra mina Word-filer till Pdf. Filerna hade jag bränt på en CD och skickat.

Samma dag som CD:n kom fram tryckte företaget ett korrektur-exemplar som skickades till mig. Fyra dagar efter att jag stoppat min skiva på brevlådan kunde jag alltså titta på, och bläddra i min bok!

Resultatet

Den "provbok" jag fick var inte limmad, men det gick ändå att se hur den skulle bli färdig. De bilder som finns i denna artikel är från detta provtryck.

Det är annorlunda att se boken tryckt, och bl.a. omslaget ville jag försöka förbättra. Det enda jag inte är helt nöjd med är bilderna. Jag har lagt in mängder av bilder och det har sett bra ut på mina provutskrifter med laserskrivare. Riktigt samma kvalitet fick jag inte nu, men jag tycker ändå att det är acceptabelt.

Korrektur

När jag fått mitt korrekturex hade jag fria händer att göra ändringar. Jag utnyttjade detta till att rätta en mängd irriterande småfel som jag missat innan, men jag passade också på att lägga till några uppgifter jag hittat. Jag passade också på att arbeta lite mer med bilderna för att försöka höja kvaliteten. Slutligen lade jag lite arbete på att snygga till omslaget.

Efter några dagar kunde jag så skicka in en ny CD för den slutliga tryckningen. Ny väntan...

Mottagandet

Hur läsare uppfattar boken vet jag ju inte ännu, men jag får återkomma när reaktionerna kommer...

Relaterade länkar

--------------------------------------------------

Av: AndersE

Datum för publicering

  • 2007-06-14

 


Anmäl
2007-06-14 14:42 #1 av: gurin

Anders

Tack för en bra och upplysande artikel. Det låter som om Opus Liberum gjort ett bra jobb förutom att de troligen rastrerat dina bilder.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-06-14 15:55 #2 av: AndersE

#1 Deras eget svar på min fråga blev:

"Då det är fråga om enfärgsdigitaltryck är det inte mycket vi kan göra åt saken. Gamla fotografier är speciellt svåra. Bökerna kommer " färdiga" ur tryckmaskinen och att ersätta vissa sidor före limmningen är visserligen möjligt men dyrt."

Eftersom jag ser att en del bilder ser bättre ut än andra ska jag prova att förbättra några bilder innan jag skickar in.

 


Anmäl
2007-06-14 16:22 #3 av: leja

Ser ändå bra ut. Min uppfatning är att bilder uppskattas även om de inte är de bästa.

Kul att följa boken och nu få se att det blev en färdig bok.

Glad 

Vad ska man ha som signatur tro?

Anmäl
2007-06-14 17:08 #4 av: AndersE

#3 Jo, nu hade jag en rätt stark målsättning att driva projektet i mål - att faktiskt få till en bok.

Det har varit svårt, det dyker hela tiden upp nya uppgifter man kan ta med, varje gång jag läser min text upptäcker jag små fel och ställen där det går att formulera sig bättre.

Jag skulle nog tro att jag kommer att ge ut denna bok i en ny version så småningom. Jag räknar med att det kommer in synpunkter och kompletteringar, och jag har redan fått nya kontakter som jag inte hunnit ta kontakt med.

Men det är väldigt kul att vara i mål. Nu ska jag bara skicka iväg en ny CD med några mindre ändringar och få tryckt boken. Jag tänker mig att trycka 60 ex.

 


Anmäl
2007-06-14 17:30 #5 av: chrissan

Känslan när man håller sitt alster i handen är obeskrivlig! Grattis Anders!

Anmäl
2007-06-14 17:34 #6 av: gurin

Jag är helt övertygad om att det kommer att finnas 60 mycket glada ägare av denna bok. Alla kanske inte uppskattare den på en gång men den tiden kommer.

Mitt ex av min mormors morfars släktbok som en driftig släktträff bestämde sig för att mångfaldiga på 50-talet är en mycket uppskattad ägodel.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-06-14 17:45 #7 av: Tom

Vad kul, grattis Anders!

Intressant läsning om hur du la upp arbetet med din bok.

  Tom

Ring och messa så mycket du vill för 140 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2007-06-14 18:29 #8 av: zachs

Det måste vara en otroligt trevlig känsla att hålla sin egen bok i handen! Grattis!

Anmäl
2007-06-15 00:32 #9 av: AndersE

#8 Tack, det är jättekul!

Och lite irriterande...

Jag trodde verkligen att jag korrekturläst ordentligt, men nu när jag går igenom boken igen hittar jag mängder av småsaker... Dessa rättas naturligtvis till inför sluttrycket, men man undrar hur mycket nytt jag upptäcker då?

 


Anmäl
2007-06-15 00:35 #10 av: chrissan

Du kommer alltid att upptäcka nya fel! Då kan du lägga in en "erratalapp" i boken med rättelser. Det ligger alltid en sådan framme vid disputationer. Själv gjorde jag en dundertabbe på den absolut viktigaste figuren i min avhandling. Lär dig leva med felen, de flesta är små. Det är samma princip som när man tapetserat en vägg och det blev något fel, ingen ser det, men själv går man och irriterar sig varje dag.

Anmäl
2007-06-15 01:40 #11 av: AndersE

#10 Jo, jag inser att det är svårt - det är ändå irriterande...   ;-)

 


Anmäl
2007-06-15 07:26 #12 av: [SvenA]

Stort grattis Anders till din bok och det är ingen som är helt felfri Men titta på rubriken på detta inlägg det heter Min första bok och inte "Mitt" Lycka till med nästa bok för den kommer väl snart den ochså

Anmäl
2007-06-15 13:45 #13 av: AndersE

#12 :-) Ja, det var ju väldigt roligt!

(Jag tror jag ändrar det... Anledningen är att artikeln först hade titeln "Mitt första bokprojekt.)

 

 


Anmäl
2007-06-18 17:02 #14 av: AndersE

När jag nu har korrekturläst och skickat till sluttryck passade jag på att jobba lite med omslaget. Oj, så svårt att välja färg - och så slutade det med brunt!?

 

 


Anmäl
2007-06-18 17:15 #15 av: chrissan

Snyggt!

Anmäl
2007-06-18 17:34 #16 av: AndersE

#15 Tack chrissan!

 


Anmäl
2007-06-18 20:59 #17 av: leja

Ser riktigt proffsigt ut!!

 

Vad ska man ha som signatur tro?

Anmäl
2007-06-19 12:39 #18 av: AndersE

Har uppdaterat artikeln en aningens...

 


Anmäl
2007-06-19 17:26 #19 av: HansJacob

Gratulerar

Det ser ut son du fått ihop rätt balans mella god läsbarhet och fakta.

Det är som du skriver väldigt viktig att ha klar för vem man skriver. Icke släkt intresserade får inte bli avskräckta och samtidigt vill man ha med  så mycket fakta som hellst.

Kanske ska man ha en faktabilaga i slutet?

Men det är en svår balansgång.

MVh

Hans Jacobsson

Anmäl
2007-06-19 18:46 #20 av: AndersE

#19 Tack!

Jo, detta med en faktabilaga tycker många man ska ha. Delvis är det en prisfråga. Antalet sidor påverkar priset, och jag tänker mig mer att den som vill ha mer fakta, eller är intresserad av fakta längre bak är välkommen att höra av sig...    ;-)

Skämt åsido så kan det visst vara en god idé! Från släktforskningsprogram är det ju lätt att skriva ut olika sammanfattningar som man kan lägga i slutet.

Jag är ju själv mycket inne på linjen att släktforska i det material som är på väg bort - foto, intervjuer, brev - och ägnar mig mindre åt kyrkböckerna. Den här boken blir ett slags symbol för det. Genom boken har jag sammanställt en del som riskerat att annars vara borta om ett par generationer. Det som inte finns med är till stora delar sådant som kräver kyrkböcker. Min tanke är lite att sådant kommer att se likadant ut om jag gör det idag, som om någon gör det om 20 år.

 


Anmäl
2007-06-24 00:45 #21 av: Kallin

Hej Anders!

Eftersom jag själv tänker skriva om min och min mans släkt, blev jag mycket inspirerad av att läsa om dina efarenheter. Framför allt så blir man sporrad när man ser att det finns de som lyckas!!

Häsningar
Lena

Anmäl
2007-06-24 01:41 #22 av: AndersE

Tack Lena! Berätta gärna mer om ditt bokprojekt.

Kanske vill du prova att låta oss "testläsa" något kapitel?

 


Anmäl
2007-06-24 12:12 #23 av: Alsterolle
En liten fundering:
Många databöcker har en medföljande CD med exempel etc.
Med tanke på de ofta många bilder (husförhör, foto, tidningsurklipp, släktträd etc.) som finns och som inte platsar i en bok av olika anledningar, skulle det kunna vara ett komplement till det skrivna.
Kanske det även finns ljudillustrationer och film.
OBS! Ta med inspelningsutrustning och spela in familjemedlemmar, unga som gamla. Ljud- och film är ju numera relativt lätt att placera på CD/DVD. En proffsfirma fick konvertera gammal dubbel-8 från 60-talet till DVD och det är snart dags att göra detsamma med en hel del Super-8.
Jag har tidigare här på Proveniens nämnt om mitt "bokprojekt" i form av en familje-CD som påbörjades för flera år sedan. Nu är det dags för en DVD-version med uppfräschat och nytt material.
Kanske något att diskutera i en helt ny tråd? 
Anmäl
2007-06-24 13:31 #24 av: mosterMimmi
AlsterOlle jag hörde inledningen till din fars ljudspår och blev så imponerad. Jag önskar nu att någon hade spelat in min morfar när han sjöng "Tiggaren från Loussa" det brukade han göra när han var glad. Jag skulle kunna ge rätt så mycket för att höra hans röst nu 15 år efter att han har gått bort.
Anmäl
2007-06-24 13:38 #25 av: AndersE
#23 Jättebra idé! Just CD/DVD-projekt förtjänar väl en egen sträng? Jag har varit inne på det lite redan - här!

 


Anmäl
2007-06-30 17:06 #26 av: AndersE

Till slut beställde jag 80 böcker. De är tryckta, skurna och skickade - så jag räknar med att få dem på tisdag-onsdag. Sedan skall de ut till dem som beställt.

Jag skall till Stockholm nästa helg och passar på att leverera några där.

Spännande att se vilka reaktioner jag får...

 


Anmäl
2007-07-01 12:25 #27 av: Cheyenne

Anders!

Ett tips är att beställa ett ISBN-nummer till boken men det kanske du redan tänkt på!? Du kn ju också begära att boken läggs upp i Libris sökbara register. Läste också någonstans att alla tryckerier i Sverige måste skicka ett pliktex till bla Kungliga Biblioteket i Stockholm.

 

Anmäl
2007-07-01 12:33 #28 av: leja

Ja, ett ex dit och ett till Carolina i Uppsala om det är en bok. I Sverige är det förlaget eller tryckeriet som ombesörjer det. Detta för att det ska bevaras till eftevärlden. Trycksaker bara till KB. Så principen är attt allt som tryckts ska bevaras, vet inte hur mycket som verkligen blir bevarat. Men det är kul att se vad man kan hitta. Böcker som trycks utomlands är dock ej medtagna, Finland är utomlands så vad som gäller då vet jag inte. Men biblioteken brukar ta emot allt av intresse.

Cool 

Vad ska man ha som signatur tro?

Anmäl
2007-07-01 13:25 #29 av: chrissan

Jodå de brukar finnas kvar! Dessa bibliotek har uppdraget att spara på alla böcker (KB också tryck). Det finns stora bergrum där allt förvaras. Vi har ju en ekorrmentalitet i Sverige, det är det som gör att vi kan släktforska så framgångsrikt.

Anmäl
2007-07-01 18:44 #30 av: gurin

Nja, nu är ju pliktexemplaren sju. Ett skall till KB, ett till Carolina, sedan är det fem universitetsbibliotek till som skall ha ett till. Dessa andra fem behöver dock inte spara sina, om jag nu kommer i håg det hela rätt.

Det betyder att om inte det finska tryckeriet skickat pliktexemplaren så skall Anders göra det själv.

För men information.

mvh/gurin 

 

Anmäl
2007-07-01 18:50 #31 av: gurin

Varför går det inte att redigera inläggen längre? Det blir bara vitt när jag går till hantera inlägg. Carolina stavas ju med C ju. Sedan skall biblioteken har ett var, givetvis.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-07-01 18:59 #32 av: chrissan

Ändrat!

Chrissan, Uppsalabo och medarbetare 

 

Anmäl
2007-07-02 21:01 #33 av: blombuketten

Aha Anders, du har fixat till en egen bok.........Grattis. Lite så där i efterskott då, för jag har missat denna rubrik Glad.

Anmäl
2007-07-02 22:34 #34 av: goranlind

#26 Så kul att boken är klar! Vad fick du betala? Hur mycket mer skulle fler kostat? Är du nöjd med utförandet?

Anmäl
2007-07-03 01:22 #35 av: AndersE

#34 Återkommer när jag vet säkert...

Jo, jag upptäckte ju det att jag trycker ju i Finland - så pliktexemplaren hamnar där!

 


Anmäl
2007-07-03 13:35 #36 av: AndersE
Jag har inte fått böckerna än, men nu finns den här!

 


Anmäl
2007-07-03 14:15 #37 av: chrissan

Grattis! Inget är som känslan att hålla sitt eget alster i handen.

Anmäl
2007-07-03 19:27 #38 av: mosterMimmi
Grattis, det är ju egentligen helt underbart vi som har följt din process och hela "graviditet" med boken. Nu är den i hamn, helt fantastiskt,
 
Bra gjort, Anders!
Anmäl
2007-07-03 22:32 #39 av: gurin

Jag hoppas att någon köper, läser och kommenterar den. Det är mycket roligt att få feedback av för en själv helt okända äsare på det man skrivit.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-07-03 22:45 #40 av: svenne

Hur i helskotta beställer och köper man den? Jag har försökt att klicka på länken och " Köp" tio gånger,men det händer ingenting....

 

 

 

 

Anmäl
2007-07-04 01:00 #41 av: AndersE

#40 Woops! Jag vet inte om jag skulle rekommendera ett köp...

Flört

Efter att tryckt "Köp" får du trycka på "Varukorg" uppe till höger. Risken är väl att du har hela lagret i varukorgen vid det här lagret...

Förvånad

 


Anmäl
2007-07-04 10:49 #42 av: gurin

Anders

Även jag blev så nyfiken att jag tryckte på Köp.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-07-04 11:14 #43 av: AndersE

Tyvärr är fraktkostnaden lite hög.

Nu blir jag orolig att jag lurat er till något ni ska ångra...

 


Anmäl
2007-07-04 11:20 #44 av: gurin

Nej, Anders orolig behöver du inte vara.

Jag har läst så många studentuppsatser av yngre och äldre studenter så jag i stora drag kan gissa mig till vad jag får. Jo visst var fraktkostnaden lite hög men jag passade på att beställa någon fler bok, då blri frakten delad.

Jag är intresserad av konceptet och vill gärna se hur resultatet blev.

Sitter just nu och funderar på hur jag skall göra med ett antal uppsatser jag fått in. De borde tryckas, men jag funderar lite på hur. Ditt försök är en variant. Att bara göra en pdf känns lite trist.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-07-04 11:23 #45 av: AndersE

Ja, jag ser fram emot "recensionen"...

 


Anmäl
2007-07-04 11:51 #46 av: gurin

Det vet jag inte om jag kan utvlova. Ligger dock redan så långt efter med en del jobb att en oskriven text till i högen av oskrivna texter inte kan skada.

Det bästa med en sådan hög är att den inte tar så stor plats.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-07-04 12:06 #47 av: Cheyenne

Jag funderar på att köpa ett ex av boken av flera skäl, dels vill jag ju hemskt gärna läsa vad en släktforskarkollega skrivit men sen har jag också släktrelaterade intressen. Fredrik Trolle som gjorde Trolleholm till ett fideikommission var min farmors mormors farmors mormors far.

 

Anmäl
2007-07-04 12:29 #48 av: AndersE

#47 Ser man på! Då har du kanske också de fyra "tegelstenarna". Ett fantastiskt arbete om släkten, men framförallt om Trolleholm. Där hittade jag mycket nyttig information om min farmors far och om de byggnader de bodde i.

 


Anmäl
2007-07-04 12:44 #49 av: Cheyenne

Faktiskt inte. Jag har egentligen bara noterat att han är en anfader och att hans hustru (en anmoder) var Brita Ramel. Både Trolle och Ramel går att följa rätt långt iom att de var adliga men av någon konstig anledning har jag inte lagt så mycket tid på att utforska de mera (kanske för att de redan finns i mången litteratur). Har tex funnit min farfars morfar (stenhuggare på Bohus-Malmön) mer intressant. Han lämnade ett avtryck då de förbaskade stenarna bla återfinns i Paris (gatustenar) men i övrigt? Vem minns August Andersson Hellman idag? Sånt berör mer.

Anmäl
2007-07-04 12:46 #50 av: AndersE

#49 Jag förstår och håller med!

 


Anmäl
2007-07-09 13:36 #51 av: AndersE

Nu har jag fått min "låda" och börjat distribuera de förhandsbeställda exen...

 


Anmäl
2007-07-12 10:55 #52 av: lemoira

Jätteintressant att läsa om ditt arbete med boken. Jag jobbar själv på en bok om en släkting, och det är ett fantastiskt roligt arbete, om än - som du säger - rätt svårt. Mitt största problem är emellertid att hitta tiden att skriva, med heltidsjobb och barn så blir det få lediga stunder över. Så det tar rätt lång tid och jag ser framför mig minst ett par tre år av ytterligare arbete. Men som sagt, det är så roligt så det gör inget. Arbetet är ju halva nöjet.

Bra tips med print-on-demand. Det kanske får bli lösningen även för mig, den dagen då det är dags.

Slutligen, grattis! Jag förstår att det är en härlig känsla att äntligen få hålla i sin egen bok. Såna här projekt brukar dessutom ge mersmak. Så tänker du ge dig i kast med ytterligare ett bokprojekt?

Hälsningar,
Lisa Qviberg

Anmäl
2007-07-12 11:09 #53 av: Cheyenne

Lisa, är det boken om morianer du skriver på?

Anmäl
2007-07-12 11:21 #54 av: chrissan

Välkommen Lisa!

Anmäl
2007-07-12 12:16 #55 av: AndersE

Jag instämmer också i välkomstkören Lisa!

Och jodå, det finns fler böcker i olika stadier från lösa tankar till wordfiler med påbörjade kapitel.

 


Anmäl
2007-07-12 12:27 #56 av: lemoira

Cheyenne,

Nej, någon morianbok har jag inte på gång (ännu ... det är ett av alla hundra framtidsprojekt). Mitt huvudprojekt just nu är istället en bok om Senta Zamore, en slags vidareutveckling av min artikel om henne i Släktforskarnas årsbok 2005.

/Lisa

Anmäl
2007-07-12 12:41 #57 av: Cheyenne

Välkommen förresten Lisa

Ja, så var det. Har ju läst om Senta  i Släktforskarnas Årsbok 2005 och fick för mig att det var morianer du skulle skriva om. Minnet sviktar ibland Generad

Helene 

Anmäl
2007-07-28 10:14 #58 av: AndersE

Nu har det gått en tid sedan boken blev tryckt. Jag har hittils lyckats sälja 40 böcker, plus ett okänt antal via Opus Liberums hemsida. Därutöver har jag skänkt 8 böcker. Till människor som särskilt hjälpt till med uppgifter till boken, och till ställen där jag vill att boken ska finnas.

Än så länge har de som hört av sig varit snälla. Kommentarerna går ut på att man tycker det är intressant, men flera har också sagt att jag skrivit bra - att det är lättläst. Det är roligt!

De "yngre läsarna" läser, tycker det är intressant och lägger sen ifrån sig boken. De äldre berättar att det varit känslosamt att läsa boken. De har fått veta lite mer om sin mormor och sin morfar som de aldrig fick träffa. De går tillbaka och läser om delar.

Jag har fått en del oväntade beställningar. Människor som inte har anknytning till platser och människor men hört talas om boken och vill läsa ändå.

Själv har jag - naturligtvis - kommit på en mängd saker som jag borde gjort annorlunda och bättre. Det har även kommit nya uppgifter och bilder som borde varit med. Men så är det ju...

Nu börjar det så smått komma en lust att på allvar ta itu med nästa bokprojekt...

 


Anmäl
2007-07-28 11:14 #59 av: Cheyenne

Härligt Anders! Låter som du skrivit en "bestseller". Cool

Den här tråden har varit så inspirerande att jag får lust att göra något liknande själv. 

Anmäl
2007-07-28 11:26 #60 av: AndersE

#59 Nej, någon bestseller är det inte...  ;-)

Däremot tror jag att jag uppnått ungefär vad jag tänkte mig när jag började. Det gör också att det känns roligare att ge sig i kast med nästa projekt.

Och ja - ett av mina mål är just att locka fler att publicera sig. Det finns så många sätt att göra det. Alla med sina för- och nackdelar.

Ett av de enklaste sätten att börja kan vara att skriva en liten artikel här på Proveniens. Man får prova hur det känns att skriva, man får se hur det ser ut, och man får lite feedback.

(Och man kan skicka en länk till släktingar så att man ser vilket intresse det kan finnas av den kommande boken...)

 

 


Anmäl
2007-08-16 21:52 #61 av: AndersE

Jag fick lite kul feedback för några dagar sedan. Svärmor lyckades sälja ett exemplar till en väninna, som sedan ringde upp mig. Det visade sig att hennes morfar bott i Lund ungefär den tid min farmors föräldrar bodde där. På det viset fick boken en personlig mening för henne...

Kul!

 


Anmäl
2007-08-17 11:56 #62 av: gurin

Du blir nog av med alla exemplaren skall du se. Flört

Någon som vill köpa en gammal trist avhandling för 200 kr?

mvh/gurin

Anmäl
2007-08-17 13:32 #63 av: AndersE

#62 Vad handlar den om...?    ;-)

 


Anmäl
2007-08-17 15:23 #64 av: gurin

Du menar att jag skall krypa fram ur anomymiteten.

Titel: Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet

Den behandlar Göthiska förbundets syfte med den fornforskning de bedrev, samt hur den rent praktiskt bedrevs under första halvan av 1800-talet. Den tar också upp hur Vitterhetsakademien arbetade rent praktiskt.

mvh/gurin 

Anmäl
2007-09-03 10:29 #65 av: AndersE

Lite uppmärksamhet...

 


Anmäl
2007-09-03 10:39 #66 av: Cheyenne

#65

Åh, vad trevligt. Vilken uppmärksamhet. Är du nöjd med artikeln?

Anmäl
2007-09-03 10:48 #67 av: AndersE

#66 Jo, den blev väl OK? Roland skickar alltid över ett utkast så att man kan få rätt på felaktigheter innan den går i tryck. Sen kan man ju alltid "tycka" om varje formulering...

Det jag har upptäckt är ju att det ofta leder till något positivt att synas så här. Människor hör av sig, och ibland har de något som jag annars inte hittat.

Det som berättades om i artikeln - att jag fick se en målning av farfars morfars far var en direkt följd av att jag var med i tidningen och berättade om släktforskning.

 


Anmäl
2007-09-03 10:48 #68 av: Cheyenne

Ett tillägg; du är helt fantastisk på att inspirera människor och dessutom marknadsföra Proveninens.ifocus på ett fördömligt sätt. Bästa släktforskarforumet :)

*kram* 

Nu måste jag ta tag i min "bok" om farmors morfar Axel.


Anmäl
2007-09-03 11:06 #69 av: christerm

Kul Anders att din insats uppmärksammas! Glad

Och ännu mer kul att du kom till skott och gav ut boken. Med åren så kommer den att öka i värde för alla i dina släktled. Och som du nämner - att ge ut en bok är också att "säkerhetskopiera" det man har i datorn.

Anmäl
2007-09-03 11:07 #70 av: AndersE

#68 Tusen tack!

Jo, jag hoppas ju att jag ska locka fler att skriva...

(Kommer alldeles snart med ny inspirerande artikel...)   ;-)

 


Anmäl
2007-09-03 11:13 #71 av: chrissan

Jättekul! Grattis

Anmäl
2007-09-03 11:25 #72 av: Cheyenne

#70

Eftersom Axel Elliot ligger mig varmast om hjärtat då jag följt hela hans liv och nu har hans diktsamling så finns det inga ursäkter längre.......! 

Anmäl
2007-09-03 11:56 #73 av: leja

Mycket trevlig artikel. Hoppas på att det blir fler spännande berättelser i framtiden. Dessutom att de blir fler som vi får äsa här. Själv brottas jag med vem man skulle börja skriva om. Fast det är väl bara att välja en och börja.

Cool 

Vad ska man ha som signatur tro?

Anmäl
2007-09-22 14:28 #74 av: AndersE

Jag skänkte ett exemplar av min bok till det lokala biblioteket. Hade ingen aning om vad de gjorde med den...

Idag var jag på besöket för att låna böcker till barnen, och sökte min bok, mest på skoj. Utlånad, och två på väntlistan! Skoj!

Länk

Det här betyder nog att den går att "fjärrlåna" för den som är nyfiken...      ;-)

 


Anmäl
2007-12-08 17:41 #75 av: AndersE
I måndags var jag på Ängelholms släkt- och folklivsforskarförenings julavslutning. Jag fick en liten stund att prata om mina erfarenheter av att skriva och trycka en bok. Det blev trevligt med en del frågor och diskussioner. 

 


Anmäl
2007-12-08 17:57 #76 av: chrissan

Lite av din känsla kanske...

I går godkände jag provtrycket av min doktorands avhandling. Roligt att se den "färdig" med omslag och allt, fast den egentligen inte är min bok utan hennes. 4 års arbete. Det har lästs korrektur och gjorts lay-out i 2 månader nu.

Anmäl
2008-12-15 23:42 #77 av: AndersE

Jag lyfter upp den här med tanke på ev besökare från P1 hemsida...

Flört

 


Anmäl
2008-12-16 12:11 #78 av: ambi

Vad bra Anders, med alla tips om hur man ska gå tillväga! Jag kämpar ju på med min mammas dagbok, som aldrig blir klar. Nu måste jag göra ett ryck! jag blir så inspirerad då jag ser detta! Det kommer bara att bli ett häfte med några fotografier därtill.

 

Tyvärr, så har jag inte hört dig på radion, då jag inte hittade var du var och fick ljud på det hela.

Anmäl
2008-12-16 12:18 #79 av: Cheyenne

Ann-Mari, du måste ha någon form av Mediaspelare installerad tex Windows Media Player eller Real Audio Player.

Anmäl
2008-12-16 14:14 #80 av: AndersE

#78 Repris på lördag...   Flört

 


Anmäl
2008-12-16 15:13 #81 av: ambi

#79 jo, det ska fungera, då jag hört att min man sitter och lyssnar på saker och ting, när jag tittar på annat i TV.

Ska annars försöka komma ihåg reprisen.

Anmäl
2010-04-07 22:42 #82 av: AndersE

En bild av bokens innehåll...

 

 


Anmäl
2016-02-27 07:33 #83 av: AndersE

För några dagar sedan fick jag ett brev. Det var från en kvinna som har en gammal hästvagn som  ska renoveras. Hjulens nav har en märkning - "S. Holmberg Trolleholm", dvs min farmors far! Vagnen har tillhört Trolleholms ägare och min farfars far slottssmeden har alltså gjort olika delar till vagnen.

Hur hittade kvinnan som skrev brevet mig? Jo, jag har ju skrivit boken och jag har berättat om det här. Tack vare det gick det att via "Google" hitta mig.

Det här är som jag ser det ett viktigt skäl att berätta om sin släktforskning och att publicera sina berättelser - i en bok, artikel, på nätet eller på annat sätt. Det ger väsentligt ökade chanser att hitta ny intressant information.

Så nu har jag sett foton på en gammal vagn som min farmors far varit med och byggt. Kul!

 


Anmäl
2016-02-29 21:27 #84 av: Anna-hfg

Blir riktigt avundsjuk! Mitt"projekt" på ca 80-90 sidor om Rickarums kronopark, ligger i träda. Jag hade gärna velat få ut den som bok men först vill man ju att någon läser den och ger feedback.  Sen är det ju en ekonomisk sida också. Har försökt leta fonder och stipendier men kraven är knepiga för man ska söka. Än så länge har jag gjort reklam för mitt "projekt" genom torpvandringar och föreläsningar.

Anmäl
2016-03-02 02:23 #85 av: svenake

Egentligen behöver man inte fonder och sådant. Man  kan ge ut böcker via bokförlag som trycker på beställning, tex Vulkan.    Kostar inget för författaren,  - men som nackdel är det dyrt för dom som köper den.  

Det man vinner på gungorna förlorar man på karusellen, eller tvärtom, är ett gammalt talesätt.  

 Annars kan man ju publicera sej på nätet i form av en blogg. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.