Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu Senaste inläggen

01 ÖVRIGT 02 -- Proveniens in English 04 -- Om "Proveniens i Fokus" 05 -- Statistik för Proveniens 06 -- Instruktionsfilmer för iFokus 07 -- Datorprogram 08 -- Din egen hemsida 09 -- Utflyktstips 10 HISTORIA 11 -- Mikrohistoria 12 -- Arkeologi 13 -- Kultur och tradition 14 -- Militaria 20 SLÄKTFORSKNING 21 -- Släktforskningslaviner 22 -- Livsöden 23 -- Individforskning 24 -- Amerikaforskning 25 -- Yrke, titel 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 HEMBYGD 41 -- Lantbruksliv 43 -- Byggnader och deras delar 45 -- Kyrkogårdar och gravar 50 FÖREMÅL 51 -- Möbler 52 -- Allmoge 53 -- Textilt 54 -- Silver och Guld 55 -- Glasklart 56 -- Ur / klockor 57 -- Leksaker 58 -- Samlarobjekt 59 -- Gåtan...??? 60 DOKUMENT 61 -- Böcker och lästips 62 -- Brev och andra dokument 63 -- Klippt och skuret 64 -- Kartor 65 -- Foto och film 69 -- Bildgåtan?
05 - Om "Proveniens i Fokus"

Upphovsrättslagen

2009-04-26 15:50 #0 av: AndersE

Upphovsrättslagen innebär att du inte får vidarepublicera andra personers framställda material (artiklar, foton, musikalster, konst, dataprogram etc etc) utan dennes medgivande.

Om upphovsrättsinnehavare har gett sitt tillstånd till publicering är det din skyldighet att ange vem som är upphovsman i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Det upphovsrättsliga skyddet består av två delar, dels de ekonomiska rättigheterna dvs att kunna sälja eller hyra ut rätten att kopiera eller tillgängliggöra verket, dels de ideella rättigheterna. De ideella rättigheterna kan inte avyttras och innehas alltid av upphovsrättsmannen eller dennes arvingar, och gör det möjligt att hävda rätten till sitt verk. Det är alltså möjligt att någon ger dig rätt att publicera material utan att betala ersättning, vilket trots detta inte påverkar dennes ideella rättighet. Det innebär t ex att du inte får förvanska upphovsrättsinnehavarens verk, utan skall återge det i dess originalform. För att skilja på en kopia och ett nytt verk så används begreppet verkshöjd, om ett verk anses tillräckligt självständigt och originellt så anses det ha verkshöjd och således vara ett nytt verk med alla rättigheter som då tillfaller den nya upphovsmannen.

När du länkar till andra websajter innebär det inte något intrång i upphovsrätten. Men det kan vara ett problem att rikta länkarna direkt till en annan artikel, speciellt om den inte öppnas i ett eget fönster.

Så länge länkar till andra sajter öppnas i egna fönster så är allting bra, men om så inte är fallet så skulle det kunna innebära ett problem. Om artikeln öppnas i en sida hos iFokus, så kan det betyda att läsaren t ex uppfattar det som material som iFokus publicerat samt att den mottagande sajten kan förlora annonsintäkter.

Så för att undvika en eventuell diskussion så är det lika bra (och mer användarvänligt) att ta för vana att kryssa i rutan "Öppna i eget fönster" när ni skapar en länk.

Artikeln är skriven av "iFokus". Den fullständiga lagtexten kan du läsa här - länk.

 

 

 


Anmäl
2009-04-26 15:58 #1 av: ambi

Bra att du tar upp detta, för jag tycker sådant här är knepigt! Jag antar då att det är inte rätt kopiera ock lägga ut en bild här, även om jag skriver var jag tagit den ifrån? T ex jag kopierar ett foto från Porträttfynd och lägger in den här, så är det inte tillåtet, eller hur?

Anmäl
2009-04-26 16:56 #2 av: AndersE

#1 Jag tycker själv det är svårt med bilder. I princip är det rätt som du säger. 

I artikel på Wikipedia kan man läsa:

"Upphovsrätt till ett verk gäller - med vissa undantag - intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller om det finns fler upphovsmän efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår."

Här handlar det ju ofta om så gamla bilder att upphovsmannen varit död i 70 år.

 

 


Anmäl
2009-04-26 17:04 #3 av: AndersE

När det gäller främst texter är delen (i Wikipedia-artikeln) om citaträtt intressant. Läs gärna den!

 

 


Anmäl
2009-04-26 17:07 #4 av: AndersE

#1 I Wikipedia-artikeln står särskilt om fotografier. Bl.a:

"Detta innebär att fotografier som är tagna före den 1 januari 1969 och som enligt den gamla lagen saknar "vetenskapligt eller konstnärligt värde" inte skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning."

 

 

 


Anmäl
2009-04-26 17:18 #5 av: ambi

 

Det var för något år sedan en diskussion i AF om vem som ägde fotot. Var det fotografen eller den som låtit sig fotograferas? Jag minns faktiskt inte svaret. Att en fotograf tar bilder i ett konstnärligt syfte och därefter äger bilden i 70 år efter dennes död, kan ju kanske tyckas inte vara så konstigt. Går jag till fotografen och däremot beställer ett foto av mig själv, så är det märkligt om fotografen skulle vara ägare till detta foto i 70 år efter dennes död.

Anmäl
2009-04-26 19:54 #6 av: AndersE

Går du till fotografen och fotograferar dig så har fotografen upphovsrätten. Du får nog inte kopiera bilden fritt och distribuera som du vill,

Dvs, det normala är nog att du betalar för fotograferingen och för att få ett antal kopior. Jag gissar att man kan fråga vad priset blir om man köper även rättigheten. Förr innebär det väl att man även fick negativet. Idag finns ju inget original på det sättet - en fil i fotografens dator.

 

 

 


Anmäl
2009-04-26 21:17 #7 av: [ulle2]

Hur är det med urklipp från dom skannade böckerna hos SVAR, Genline och Arkiv Digital?

Det går ju inte att göra en länk och öppna i eget fönster.

Eller räknas det kanske som citat?Obestämd

Om man vill ha hjälp med att läsa en gammal text underlättar det ju om man kan lägga in en bild. Eller får man bara ange källan och hoppas att någon vill leta reda på den för att bistå i svårigheterna.

 

 

Anmäl
2009-04-26 23:33 #8 av: AndersE

#7 Bra fråga! Tror jag ska skriva till dem och fråga.

 

 


Anmäl
2009-04-26 23:41 #9 av: pertho

#7. Frågan har varit uppe på Anbytarforum för något år sedan och både Genline och AD svarade ungefär att kopiering av enstaka bilder t. ex. i samband med presentation av egen forskning, är helt acceptabelt. Möjligen står det något i deras kontraktsvillkor som knappast någon läser.

Anmäl
2009-04-27 00:07 #10 av: AndersE

#9 Tack!

 


Anmäl
2009-04-27 01:59 #11 av: [ulle2]

#9 Tack för svar!

Anmäl
2009-04-27 11:38 #12 av: Nicke-AD

Hej !

Så här skriver vi (Arkiv Digital) på vår sida om copyright http://www.arkivdigital.se/copyright

Utdrag från sidan:

"Arkiv Digital AD AB äger upphovsrätten till allt material som presenteras på företagets hemsidor samt alla de bilder som erbjuds till försäljning via vår sökbara databas. Detta innebär att man inte får kopiera, distribuera eller på annat sätt mångfaldiga Arkiv Digitals hemsidor, databas eller bilder.

Arkiv Digital AD AB tillåter kopiering och publicering av enstaka bilder eller delar av bilder på annan webbplats t.ex.
Anbytarforum om det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital med länk till företagets hemsida (http://www.arkivdigital.se).

Arkiv Digital AD AB tillåter också kopiering av bilder för enskilt bruk t.ex. i släktforskarprogram. Detta gäller också om dessa bilder, genom publicering av släktutredningar, kommer att spridas till släktingar eller nära vänner, såvida det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital.
Arkiv Digital AD AB tillåter även att enstaka bilder publiceras i tryckt form om det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital. Arkiv Digital uppskattar också om vi får information om var och när en sådan bild publiceras".

Så självklart får man använda en bild från oss om man t.ex. behöver läshjälp. Det är betydligt bättre att klistra in en bild så att alla kan se och hjälpa till direkt istället för något konstigt bildnummer.

Med vänlig hälsning.
Niklas Hertzman
Arkiv Digital

Anmäl
2009-04-27 13:32 #13 av: AndersE

#42 Tack! Jag tror de flesta anger var bilden kommer ifrån, men länkar slarvar vi med.

 

 


Anmäl
2009-04-27 15:39 #14 av: pertho

På vissa punkter är det svårt att ta juridiken kring upphovsrätt riktigt på allvar. Om jag med  min digitalkamera tar en serie bilder av en handskriven text, har jag åstadkommit ett 'verk' som jag och mina arvingar har upphovsrätt till i minst 70 år.

Om jag i stället tolkar denna kanske mycket svårlästa text och sammanställer en databas över en födelsebok, så har detta kvalificerade arbete ingen 'verkshöjd' och resultatet av arbetet kan fritt användas av vem som helst. Det hela är enligt min mening fullständigt befängt.

Anmäl
2009-04-27 19:37 #15 av: AndersE

#14 Det tror jag inte stämmer.

En avfotografering av en text har knappast verkshöjd vilket innebär att du har upphovsrätten tll bilderna under 25 år.

När det gäller en databas tror jag att stycket om katalogtext gäller (ur Wikipedia-artikeln):

"Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten. [...]"

 

 


Anmäl
2009-04-29 18:33 #16 av: Bjornen

Lantmäteriets kartor är lite speciella. Kopior av kopierade fria kartor kan kopieras helt fritt. Men kartor framställda av scannade kartor får inte kopieras, då Lantmäteriet anser att man fått ett nytt upphov på kartorna. Detta trots att de knappast kan skilja dem åt. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.